Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 18, 1722 Een briefje van Palembang ten geleyde van een pepervaartuyg file 2554, folio 158
Feb. 18, 1722 Een duplicaat brief van Samarang per inlands vaartuyg file 2554, folio 158
Feb. 19, 1722 Een briefje per patrouillant van Tangerang file 2554, folio 159
Feb. 20, 1722 Den Chinees Oein Jiauko van Samarang met een brieff file 2554, folio 159
Feb. 20, 1722 Meldende het huwelijk van den Soesoehoenang met de weduwe van sijnen overleden broeder Pangerang Blitar file 2554, folio 159
Feb. 20, 1722 En soomede hoe sterke de rebellen sig op de grensen van Lamadjang bevinden file 2554, folio 159
Feb. 21, 1722 Den sergeant Lambertus Hoevenaar per inlands vaartuyg na Cheribon met een circulaire missive aan de ministers op de comptoiren langs Java’s Noordcust file 2554, folio 160
Feb. 21, 1722 Inhoudende een ordre tot waaksaamheyt tegens Engelse amphioenkramers file 2554, folio 160
Feb. 21, 1722 d’Engelse brigantijn Swallow na Bancahoelo file 2554, folio 160
Feb. 23, 1722 Een briefje van Tangerang per den Javaansen regent Aria Soeta Dilaga file 2554, folio 161
Feb. 24, 1722 Twee advys briefjes per de chialoup de Brack uyt de Straat Sunda van de scheepen Crooswijk en Arendsduyn komende uyt het vaderland file 2554, folio 161
Feb. 26, 1722 ’t Schip Arendsduyn uyt het vaderland met 141 coppen en de nevenstaande advysen file 2554, folio 162-164
Feb. 26, 1722 Lading daarmede aangebragt file 2554, folio 164-165
Feb. 26, 1722 De fluyt Crooswijk uyt het vaderland met de heer Edele Nicolaes Koldedehorn en 106 coppen file 2554, folio 166-167
Feb. 26, 1722 Brieven daarmede ontfangen file 2554, folio 167
Feb. 26, 1722 Lading van Crooswijk file 2554, folio 167-169
Feb. 26, 1722 De chialoup Bouro met een geleyd briefje naar Amboina file 2554, folio 169
Feb. 27, 1722 ’t Schip Horstendaal van Bantam met een briefje en 1814 bharen peper costende f. 91856:7:-- file 2554, folio 169-170
Feb. 28, 1722 Aangekomene vaartuygen file 2554, folio 171-174
Feb. 28, 1722 Vertrockene vaartuygen file 2554, folio 175-176