Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 23, 1795 De Dankbaare Africaan komt van de Caab file 2615, folio 97
July 25, 1795 Over den landweg aangebragte schrijvens van Cheribon file 2615, folio 98
July 28, 1795 Het Deensch schip Nicobar komt van Tranquebar file 2615, folio 98
Aug. 3, 1795 Aangebragte schrijvens van Samarang file 2615, folio 98
Aug. 3, 1795 Ontfangene schrijvens van Cheribon file 2615, folio 98
Aug. 3, 1795 Het Engelsch schip Heleen komt van China met schrijvens file 2615, folio 98
Aug. 4, 1795 Nader ontfangene schrijvens van Bantam file 2615, folio 98
Aug. 4, 1795 Het Engelsch schip The Calcatte komt van Bancahoeloe file 2615, folio 98-99
Aug. 7, 1795 De geboortedag van de Princesse van Oranje gevierd file 2615, folio 99
Aug. 10, 1795 Over den landweg aangebragte schrijvens van Bantam file 2615, folio 99
Aug. 10, 1795 Schrijvens van de capitein op de Hertog van Brunswijk van Samarang ontfangen file 2615, folio 100
Aug. 10, 1795 Per de burger lieutenant Jacobus Geesdorp schrijvens van Macassar aangebragt file 2615, folio 100
Aug. 14, 1795 Staatreekening van het leprosenhuys geïnsereerd file 2615, folio 100-102
Aug. 14, 1795 Ontfangene schrijvens van Bantam file 2615, folio 103
Aug. 14, 1795 Twee Portugeesche scheepen Charlotta en Nossa Senhora de Lus van Timor gearriveerd file 2615, folio 103
Aug. 15, 1795 Ontfangene schrijvens van Timor file 2615, folio 103
Aug. 15, 1795 Komt van de particuliere Hollandsche brak Patna van Malacca file 2615, folio 103
Aug. 19, 1795 Arrive van de pantjallang het Fortuyn van Java file 2615, folio 103
Aug. 20, 1795 Als ook van den koning van Bima file 2615, folio 103
Aug. 20, 1795 Ontfangene schrijvens van Joana en van den Bantams commandeur file 2615, folio 103