Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 26, 1722 De fluyt Crooswijk uyt het vaderland met de heer Edele Nicolaes Koldedehorn en 106 coppen file 2554, folio 166-167
Feb. 26, 1722 Brieven daarmede ontfangen file 2554, folio 167
Feb. 26, 1722 Lading van Crooswijk file 2554, folio 167-169
Feb. 26, 1722 De chialoup Bouro met een geleyd briefje naar Amboina file 2554, folio 169
Feb. 27, 1722 ’t Schip Horstendaal van Bantam met een briefje en 1814 bharen peper costende f. 91856:7:-- file 2554, folio 169-170
Feb. 28, 1722 Aangekomene vaartuygen file 2554, folio 171-174
Feb. 28, 1722 Vertrockene vaartuygen file 2554, folio 175-176
Feb. 28, 1722 Overledene file 2554, folio 177
Feb. 28, 1722 Gedoopte file 2554, folio 177
Feb. 28, 1722 Getrouwde file 2554, folio 177
March 4, 1722 Een briefje van en eene na Tanjongpoura per Europees soldaat file 2554, folio 178
March 4, 1722 Een briefje van Tangerang per inlands patrouillant file 2554, folio 179
March 6, 1722 Een gemeen en secrete brief van Palembang van den commissaris Abraham Patras en raad per de patchiallang Ontong Java file 2554, folio 179-180
March 6, 1722 Zulthan Ratoe had sig tot Palembang meester gemaackt van Siamsen rijs file 2554, folio 180
March 6, 1722 En was ook in denselven een beteren moet geresen tegens zijnen vijand Mancoeboemi file 2554, folio 180-181
March 6, 1722 Mancoeboemi bouwd agter zeker bolwerk voor ’s Compagnies logie ten zijnen defensie file 2554, folio 181
March 10, 1722 d’Engelse brigantijn Swallow van Bancahoulo op de rheede file 2554, folio 181-182
March 10, 1722 Het Armenische schip Jesus Maria Joseph uyt Manilhas ter rheede file 2554, folio 182
March 11, 1722 Het Portugees schip Senhora Madre de Deos St. Christus van Goa met de Spaansen generaal Anthonio d’Albuquerque Coeljo file 2554, folio 182
March 11, 1722 Een briefje van Bantam per inlands vaartuyg file 2554, folio 183