Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 2, 1698 ’t Schip Goudesteyn nae Siam aangelegt file 2518, folio 289
May 2, 1698 ’t Fluytje ’t Claverblad afgelegt file 2518, folio 289
May 1, 1698 ’t Jagtje Bekensteyn van Tagal met een ladinge balken file 2518, folio 275
April 30, 1698 Publicatie en affixie der placaten tegens ’t stempelen der nieuwe slegte coubangs, ’t besnoeyen der ducaten en ’t bedrog in de payement pakjes, voorts tegens ’t maken van beslote sloepen, de belemmeringe der straten door de arakbranders en ’t koken van suyker, siroop etc. binnen de stad file 2518, folio 266-267
April 30, 1698 Arrivement van ’t schip Honsholredijk van Japara met een nieuwe chiampan voor Malacca file 2518, folio 267
April 30, 1698 En een missive van den gesaghebber Pieter Goodschalk en den raad file 2518, folio 267
April 30, 1698 Ladinge van ’t schip Honsholredijk file 2518, folio 267
April 30, 1698 Den oud advocaat fiscael van India Herman van Klenke van Oudesse begraven file 2518, folio 268
April 30, 1698 Aangekome vaartuygen file 2518, folio 268-273
April 30, 1698 Vertrocke vaartuygen file 2518, folio 273-274
April 30, 1698 Overledene file 2518, folio 274
April 30, 1698 Gedoopte file 2518, folio 274
April 30, 1698 Getrouwde file 2518, folio 274
April 29, 1698 Den oud advocaat fiscael van India Herman van Klenke van Odesse overleden file 2518, folio 266
April 29, 1698 Resolutie over de maniere van desselfs begraafenisse file 2518, folio 266
April 29, 1698 Item omtrent wien de compagnie militairen deses Casteels nae desen bij voorval van begraaffenisse maar sal werden gebruykt file 2518, folio 266
April 28, 1698 ’t Jagt de Susanna van Tagal met een ladinge balken file 2518, folio 265
April 28, 1698 Verscheyninge van 40 stux visschers vaartuygen van Sirrebon om steen aan te brengen tot het hoofd deser reviere file 2518, folio 265-266
April 27, 1698 Terughcomst van het jaghtje de Caauw en ’t schip de Waalstroom van Tagal yder met een ladinge balken file 2518, folio 264
April 27, 1698 Item van ’t galjoot de Snobber van Bantam met een briefje van den gesaghebber Zacharias Roman en den raad file 2518, folio 264-265