Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 7, 1722 Lading van gemelte schip Vrieswijk file 2554, folio 11
Jan. 7, 1722 Ontfang van een Nagapatnamse en een Mochase brief per gemelte bodem Vrieswijk file 2554, folio 11-12
Jan. 7, 1722 Translaat van twee Arabische brieven van den Imam Cassum Matokl Bilah en den eersten rijkscanselier Scheeg Zaleg Horrebie tot Mocha file 2554, folio 12-15
Jan. 8, 1722 ’t Schip Bentveld uyt Japan met de onderstaande carga file 2554, folio 16
Jan. 8, 1722 De fluyt Velserhoofd uyt Bengale met een originele brief van den directeur en raad tot Hougly file 2554, folio 16
Jan. 8, 1722 Lading van gemelte fluyt file 2554, folio 16-17
Jan. 8, 1722 De fluyt Sanderhoeff van Palembang met den gemelte provisionele Resident Nicolaas Jan de Bevere nevens gemelte en aparte schrijvens van daar file 2554, folio 17
Jan. 8, 1722 Kort verhaal van het gedoente tot Palembang van den usurpateur den Pangerang Adepatty Mankoeboemy file 2554, folio 18
Jan. 8, 1722 Lading van Sanderhoeff file 2554, folio 18
Jan. 13, 1722 Een apart briefje van Bantam per ’s conink dienaar file 2554, folio 19
Jan. 13, 1722 De fluyt Witsburg over Macasser na Amboina met twee brieven aan die regeerings file 2554, folio 19
Jan. 15, 1722 Inhaling van de afgesondene en den brief van den sulthan van Bantam file 2554, folio 19-20
Jan. 15, 1722 Insertie van de brief door deselve aangebragt file 2554, folio 20-22
Jan. 16, 1722 Het Portugees scheepje Nossa Senhora de Consencao uyt Macao file 2554, folio 22
Jan. 17, 1722 Een briefje per Javaans vaartuyg van Tagal file 2554, folio 23
Jan. 20, 1722 De vaderlandsche en Caabse papieren getekent file 2554, folio 23
Jan. 20, 1722 Afscheyt aen d’opperhoofd van vier scheepen Voorburg, ’t Hoff niet altijd Somer, Goudriaan en Margareta gegeven file 2554, folio 23-24
Jan. 21, 1720 Hierboven gemelte vertrek van de retourschepen file 2554, folio 24
Jan. 21, 1720 Specificatie van derselve lading file 2554, folio 25-27
Jan. 21, 1720 Montant van die file 2554, folio 27