Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 28, 1721 En soomede wat lading dien bodem uyt Persia is brengende file 2553, folio 472-473
July 29, 1721 ’t Portugees schip Jesus Maria Joseph komt van Timor file 2553, folio 473
July 29, 1721 De schepen Hoedekenskerk, Berbice, Ouwerkerk en Nederhoven staen morgenogtent voor Tutucorijn de reyse te ondernemen naar Ceylon om van dat eyland vervolgens na Nederland te vertrekken file 2553, folio 473-474
July 29, 1721 Lading van Hoedekenskerk file 2553, folio 474-475
July 29, 1721 Item van de Berbice file 2553, folio 475-476
July 29, 1721 Soo mede van Ouwerkerk file 2553, folio 476-478
July 29, 1721 Aanwijsing wat bediendens met genoemde bodems naar Ceylon overvaaren file 2553, folio 478-479
July 29, 1721 En ook wat brieven thans daarmede werden afgevaardigt file 2553, folio 479
July 31, 1721 ’t Schip Vrijburg komt met eenige houtwerken van Java en een brief van Samarang file 2553, folio 480
July 31, 1721 Het principaalste en reflectie meriteerendes, is hiernevens in ’t kort uyt gedagte brief te beoogen file 2553, folio 481
July 31, 1721 Aangekomene vaartuygen file 2553, folio 482-485
July 31, 1721 Vertrockene vaartuygen file 2553, folio 485-488
July 31, 1721 Overledene file 2553, folio 489
July 31, 1721 Gedoopte file 2553, folio 489
July 31, 1721 Getrouwde file 2553, folio 489
Aug. 1, 1721 De in de voorleden maanden gedaane reecquening van ’t leprosenhuys file 2553, folio 490-495
Aug. 1, 1721 Brief van Bantam per ’s conings dienaar file 2553, folio 496
Aug. 1, 1721 Wat hetselve ten principaalen behelst en daarbij werd bekentgemaakt file 2553, folio 496-497
Aug. 1, 1721 De Generale Vreede vertrekt met een briefje ten fine als hiernevens na Samarang file 2553, folio 497
Aug. 2, 1721 Vertrek van het Portugees schip Jesus Maria Joseph na Maccao file 2553, folio 497