Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 21, 1721 Seven hiernevens genoemd staande scheepen varen onder de wimpel van schipper Jan de Heeren uyt dat gouvernement naar Europa file 2552, folio 47
Jan. 21, 1721 Wat capitaal daarmede vervoer en hoe hetselve verdeelt is file 2552, folio 47-48
Jan. 21, 1721 De capitain Dirk Tempelzel was met een geschenk ’s Compagnies weegen na Candia opgesonden file 2552, folio 48-49
Jan. 21, 1721 Lading van gemelte schip Boekenroode file 2552, folio 49
Jan. 22, 1721 Briefje van Tanjongpoura per inlands patrouillant file 2552, folio 49-50
Jan. 23, 1721 Arrivement van de Kockenge uyt het vaderland met 179 coppen en tijding van de jongst onder den Commandeur Looten van hier gedepescheerde retourvloot file 2552, folio 50
Jan. 23, 1721 De gedagte bodem op de nevenstaande hoogte had gerencontreerd in een gewenschte staet file 2552, folio 50-52
Jan. 23, 1721 Aangebragte lading per de Kockenge file 2552, folio 52
Jan. 23, 1721 Ook arriveert uyt het patria met 121 coppen ’t Huys ter Boede file 2552, folio 52-53
Jan. 23, 1721 Brengende hier te landen het nevenstaande file 2552, folio 54-55
Jan. 23, 1721 Nog verschijnd uyt Nederlant met 116 coppen ’t schip Wijnendael file 2552, folio 55-56
Jan. 23, 1721 Specificatie van dies lading file 2552, folio 56-57
Jan. 23, 1721 Arrivement uyt Canton van het Portugees schip St. Francisco Xavier file 2552, folio 57
Jan. 25, 1721 Van Tangerang werd een briefje ontfangen file 2552, folio 58
Jan. 27, 1721 Twee inlandse vaartuygen van Palembang ten geleyde van cadjang matten file 2552, folio 58
Jan. 27, 1721 Een brief van Bantam per ’s conings dienaar file 2552, folio 59
Jan. 27, 1721 Aanwijsing wat hetselve ten principaalste is concerneerende file 2552, folio 59-60
Jan. 29, 1721 ’t Engels schip Sarum komt van Canton file 2552, folio 60-61
Jan. 30, 1721 Arrivement van Beverswaard uyt Siam met de heer Raad Extraordinaris Wijbrand Blom die morgen staat te werden afgehaald en meedebrengende is een brieff file 2552, folio 61-62
Jan. 30, 1721 Die is inhoudende het nevenstaande file 2552, folio 62