Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 1, 1721 Nieuw jaar file 2552, folio 1-2
Jan. 3, 1721 Middelwout word in steede van ’t Raadhuys van Vlissingen naar het vaderland aangelegt file 2552, folio 3
Jan. 4, 1721 De in de maand augustus verleden van hier na Maccau vertrocken Portugese chialoup Nossa Senhora de Boa Viagem e St. Francisco Xavier komt om reedenen als hier neevens weeder terug file 2552, folio 3-4
Jan. 6, 1721 Briefje van Tanjongpoura meldende de dood van den Depatty Panata Jouda file 2552, folio 4
Jan. 6, 1721 En een versoek gedaan van deselve oudsten zoon om successie van dat ambt file 2552, folio 4
Jan. 6, 1721 Een landboot na Tanjongpoura met twee soldaten en een brief file 2552, folio 5
Jan. 7, 1721 ’t Waterschip Noorderquartier met tijding van de jongst vertrokkene retourvloot weder terug file 2552, folio 5-6
Jan. 7, 1721 Arrivement van het Spaanse schip Nossa Signora de Guia groot 100 lasten uyt Manilhas file 2552, folio 6-7
Jan. 9, 1721 Vier inlands vaartuygen met cadjang matten van Palembang file 2552, folio 7
Jan. 9, 1721 Corssloot van Bantam met een brief behelsende het nevenstaande file 2552, folio 7-8
Jan. 9, 1721 Lading van dien bodem file 2552, folio 9
Jan. 10, 1721 Copia briefje van Palembang per inlands vaartuyg file 2552, folio 9
Jan. 13, 1721 Een briefje van Tagal per Chinees file 2552, folio 10
Jan. 13, 1721 Versoek der resident om scheepen file 2552, folio 10
Jan. 15, 1721 Vaderlandsche en Caabse papieren getekent file 2552, folio 10
Jan. 15, 1721 Afscheydmaal aan de overheden van drie retourscheepen file 2552, folio 10
Jan. 16, 1721 Vertrek der gemelde scheepen, Meerhuysen voor Amsterdam, ’t Stadhuys van Delff voor Hoorn, en ’t Huys de Vlotter voor Enkhuysen file 2552, folio 11
Jan. 16, 1721 Montant, repartitie en specificatie van de daarmede vervoerde coopmanschappen file 2552, folio 11-13
Jan. 16, 1721 Schooteroog met water en brandhout voor de retourscheepen na de Straat file 2552, folio 13
Jan. 16, 1721 De papieren van de secretarye bestelt file 2552, folio 13-14