Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 9, 1720 De predikant Phillip Capelle retourneert van Samarang over Cheribon met de patchiallang Ceram alsmede schrijvens van die comptoiren file 2551, folio 638-639
Oct. 9, 1720 Corssloot werd met een brief en contanten om peper na Bantam gesonden file 2551, folio 639
Oct. 12, 1720 Een translaat Javaans briefje van den Tommagon tot Soucapoura ter secretarye ontfangen file 2551, folio 639
Oct. 12, 1720 Insertie van hetselve file 2551, folio 640
Oct. 12, 1720 Komste uyt de Straat Zunda van de boekhouder van het Hoorns schip ’t Noorderquartier met vaderlandse en Caabse papieren file 2551, folio 640-641
Oct. 13, 1720 Arrivement van gemelte bodem met 119 coppen file 2551, folio 641-642
Oct. 13, 1720 En nevensgemelte lading file 2551, folio 642
Oct. 15, 1720 Ses schepen werden onder den aangestelde Cormandelse secunde Dirk van Cloon over Malacca en Bengale en Cormandel gedepescheert file 2551, folio 643
Oct. 15, 1720 Met brieven aan de respective ministers van gemelte comptoiren file 2551, folio 644
Oct. 15, 1720 Vertooning van het afgescheepte in Witsburg file 2551, folio 644
Oct. 15, 1720 En in Hoogermeer file 2551, folio 644-645
Oct. 15, 1720 Alsmede in Rijnesteyn file 2551, folio 645-646
Oct. 15, 1720 Voorts in de Magdalena file 2551, folio 646-647
Oct. 15, 1720 En in de Haringthuyn file 2551, folio 647
Oct. 16, 1720 Arrivement van het jagt de Leydsman uyt Ternaten met den gewesene gouverneur Jacob Bottendorp en andere bediendens door heer commissaris Cornelis Hasselaar opgesonden file 2551, folio 647-648
Oct. 16, 1720 Een brief van gemelte commissaris met dat bodempje ontfangen file 2551, folio 648
Oct. 16, 1720 Verhaal van de vorige quaden en presenten goeden toestand der saaken en het voorgevallen in dat gouvernement file 2551, folio 648-649
Oct. 16, 1720 Aanwijsing der verdere papieren nevens gemelte brief erlangd file 2551, folio 649
Oct. 16, 1720 En de saaken daarbij vermelt file 2551, folio 649-650
Oct. 18, 1720 Vlagge officieren van de retourvloot aangesteld file 2551, folio 650-651