Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 14, 1720 Nog komt Beverwijk van Tagal met een briefje en houtlading file 2551, folio 578
Sept. 14, 1720 De losboot de Dissel met twee gecommitteerden ter uytdeeling van goede maanden na Tanjongpoura gesonden file 2551, folio 578-579
Sept. 15, 1720 Vertrek van de fluyt de Mossel en patchiallang de Poeger na Palembang met het aangesteld opperhoofd Cornelis Groenveld met een brieff file 2551, folio 579-580
Sept. 15, 1720 Specificatie van ’t vervoerde per gemelte fluit file 2551, folio 580
Sept. 16, 1720 Uyt de Straat Zunda werd van het Zeeuwse schip Steenhoven een advys briefje aangebragt file 2551, folio 580
Sept. 16, 1720 Corsloot retourneert met een brief en lading peper van Bantam file 2551, folio 581
Sept. 16, 1720 Na Cheribon vertrekt om Prianger whaaren de patchiallang de Beschermer file 2551, folio 581
Sept. 17, 1720 Van den Cheribonse resident Arnoldus van Test ontfangt men wegens den toestand aldaar te deser secretarye een berigt file 2551, folio 582
Sept. 17, 1720 En ook van den Pangerang Depatty Anom het nevenstaande briefje file 2551, folio 582-583
Sept. 18, 1720 Twee advysbriefjes ontfangt men van de vaderlandse scheepen d’Elisabeth en de Haringthuyn uyt Zunda’s engte file 2551, folio 583
Sept. 18, 1720 Paresse van ’t schip Steenhoven uyt het vaderland met 157 coppen en dubbelde papieren file 2551, folio 583-585
Sept. 18, 1720 Mitgaders de nevenstaande lading file 2551, folio 585
Sept. 18, 1720 Den affgesant van den Paccalonganse regent Adepatty Deningrat was na huys gedepescheert file 2551, folio 585
Sept. 18, 1720 Met de hiernevens insgelijfden brief voor sijn meester file 2551, folio 585-588
Sept. 19, 1720 Arrivement van de fluyten de Samaritaan met 151 en Magdalena met 141 koppen uyt het patria file 2551, folio 588
Sept. 19, 1720 Aanwijsing der daarmede ontfangene papieren file 2551, folio 589-591
Sept. 19, 1720 Item derselver ladingen file 2551, folio 591-592
Sept. 19, 1720 Ontfangst van advisen uyt den Oosthoek wegens het slaan der rebellen tot Kapatian file 2551, folio 593
Sept. 19, 1720 Korte recit dier tijdingen file 2551, folio 593-595
Sept. 21, 1720 De aanwesende Cheribonse princen verschijnen binnen ’t Casteel om den heer gouverneur generaal met desselfs voorstelling en digniteyt te feliciteeren file 2551, folio 595