Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 24, 1720 Ontfangst eener brievken van Bantam per afgesondene file 2551, folio 505
Aug. 26, 1720 Ter secretarye werd ontfangen een translaat Javaanse brief van den Bantamsen rijksbestierder file 2551, folio 506
Aug. 26, 1720 Spreekende over eenige aldaar aangehaalde kleeden file 2551, folio 506
Aug. 26, 1720 Insertie van deselve file 2551, folio 506-509
Aug. 29, 1720 Van Tangerang een brief per corporaal aangebragt file 2551, folio 510
Aug. 30, 1720 Weder een brief van Bantam file 2551, folio 510
Aug. 31, 1720 Depesche van Bentveld met de chialoupen de Hoop en de Sleuteldrager na Padang en daarmede den predicant Aron Dias da Fonceca file 2551, folio 510-511
Aug. 31, 1720 Alsook de nevenstaande Compagnies ministers file 2551, folio 511
Aug. 31, 1720 Brieven daarmede aan de bediendens en Inlandse grooten afgegaan file 2551, folio 511
Aug. 31, 1720 Specificatie van ’tgeene door gemelte schip en chialoupen vervoerd werd file 2551, folio 512
Aug. 31, 1720 Insertie van een brief aan de regenten van Padang file 2551, folio 512-515
Aug. 31, 1720 Item aan Radja Parampoean mede tot Padang file 2551, folio 515-517
Aug. 31, 1720 En aan de regenten van Sillida file 2551, folio 517-518
Aug. 31, 1720 Wijders aan die van Troussan file 2551, folio 518-519
Aug. 31, 1720 Voorts aan de grooten tot Baros file 2551, folio 520-522
Aug. 31, 1720 Zoomede aan die van Ticou file 2551, folio 522-524
Aug. 31, 1720 Eyndelijk aan de regenten tot Priaman file 2551, folio 524-526
Aug. 31, 1720 Aangekomene vaartuygen file 2551, folio 526-531
Aug. 31, 1720 Vertrockene vaartuygen file 2551, folio 531-535
Aug. 31, 1720 Overledene file 2551, folio 536