Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 28, 1720 Een briefje van Tanjongpoura per de gecommitteerdens der gedane verstrekking aldaar file 2550, folio 216-217
March 29, 1720 Advis briefje van de fluyt de Mossel komende uyt Persia file 2550, folio 217
March 31, 1720 Ontfangene Persiaanse en Mallabaarse boekhouder van de Mossel file 2550, folio 217-218
March 31, 1720 De patchiallang de Hoop van Samarang met een dubbeld briefje file 2550, folio 218
March 31, 1720 De Mossel uyt Persia over Mallabaar file 2550, folio 218
March 31, 1720 Het Portugees schip Jesus Maria Joseph van Macao file 2550, folio 218
March 31, 1720 Ruwste weir van dit saisoen file 2550, folio 219
March 31, 1720 Aangekomene vaartuygen file 2550, folio 219-222
March 31, 1720 Vertrockene vaartuygen file 2550, folio 222-224
March 31, 1720 Overledene file 2550, folio 224
March 31, 1720 Gedoopte file 2550, folio 224
March 31, 1720 Getrouwde file 2550, folio 224
April 1, 1720 Sanderhoeff met een lading peper van Bantam file 2550, folio 225
April 2, 1720 Carthago, Westhoven, Bellevliet, Haften, Corssloot en Nederhoven naar Samarang file 2550, folio 225
April 2, 1720 Rijssel en ’t Huys te Foreest naar Tagal file 2550, folio 225
April 3, 1720 Het Portugees schip Loratana van Macao file 2550, folio 226
April 3, 1720 Een brievje van Bantam per ’s conings boodschapper file 2550, folio 226
April 5, 1720 Het Portugees scheepje Senhora de Guia Penha van Macao file 2550, folio 226
April 6, 1720 Beverwijk, d’Unie, Vrijburg, Bredenhoff, Rosenburg en Engewormer naar Samarang, de laatste naar Indramayoe file 2550, folio 227
April 6, 1720 Versondene geschenken voor den Sousouhounang en andere goederen voor den train file 2550, folio 228-232