Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 14, 1671 Burgh van Leyden uyt het vaderland file 2474, folio 399
Dec. 15, 1671 Brieven en schenkagie van den Conincq en Oya Berquelangh van Siam aengebracht file 2474, folio 399-403
Dec. 17, 1671 d’Hr. Arnout van Overbeke als admiraal van de retourvloot geauthoriseert file 2474, folio 403
Dec. 17, 1671 Schrijvens van Bantam file 2474, folio 403-405
Dec. 18, 1671 Schrijven van Bantam en Nagapatnam file 2474, folio 405-406
Dec. 19, 1671 De hoeker de Pagadeth uyt het vaderland file 2474, folio 406
Dec. 19, 1671 Generale brieven getekent, en afgepakt file 2474, folio 406
Dec. 20, 1671 Retourschepen naer het vaderland file 2474, folio 406-409
Dec. 20, 1671 Meliskercke met d’Hr. fiscael Pieter Pauw naer de Straet file 2474, folio 409
Dec. 20, 1671 Nieuwenhoven om de Compagnies schepen te convoyeeren file 2474, folio 409
Dec. 21, 1671 De hoekers Goutvingh en Zeelt naer de Caep file 2474, folio 409
Dec. 21, 1671 Grootenbroek van Palimbangh file 2474, folio 410
Dec. 22, 1671 De Granaetappel retourneert uyt de Straet file 2474, folio 410
Dec. 22, 1671 Edict omtrent het mengen van toebacq en amphioen binnen dese stad[40] file 2474, folio 410-411
Dec. 22, 1671 De saek van de uytgegeven valse dubbelde stuyvers de fiscael in handen te geven file 2474, folio 411
Dec. 22, 1671 Die van de Eendraght de volle premie geaccordeert file 2474, folio 411
Dec. 25, 1671 Cuylenburgh naer Banda en Bueren naar Amboina file 2474, folio 411-412
Dec. 25, 1671 d’Hr. fiscael Pieter Pauw met het jaght Meliskerke aen de retourvloot te monsteren file 2474, folio 413
Dec. 25, 1671 De opperhoofden van het schip het Wapen van Middelburgh aen landt file 2474, folio 413
Dec. 26, 1671 Het schip het Wapen van Middelburgh uyt het vaderland voor camer Zeeland file 2474, folio 413