Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 1, 1671 Hermanus van Beecq, Augustinus Tornton en Fredricus Guenier tot predicanten [benoemd] file 2474, folio 391
Dec. 2, 1671 Westwout uyt Bengale file 2474, folio 391-392
Dec. 2, 1671 De Grundel van de Caep met tijdingh file 2474, folio 392
Dec. 2, 1671 Meliskercke en het Wapen van Arnemuyden uyt Toncquin file 2474, folio 392-393
Dec. 5, 1671 De chialoup de Spieringh naer Malacca file 2474, folio 393
Dec. 8, 1671 d’Ed. Martinus Caesar gewesen opperhoofd uyt Japan binnen het Casteel file 2474, folio 393
Dec. 8, 1671 Brief van Keey Niti Sastra uyt de Mattaram file 2474, folio 394
Dec. 8, 1671 Queda naer Bantam met schrijven file 2474, folio 394
Dec. 8, 1671 De Pauw uyt Japan met lading file 2474, folio 394-395
Dec. 8, 1671 De fiscael Snoucq geïnjungeerd om sigh naeder te informeren wegens 39 duysent teyl Japanse goude coubangs file 2474, folio 395
Dec. 9, 1671 Duynvliet uyt Bengale file 2474, folio 395
Dec. 10, 1671 Schrijven van Bantam file 2474, folio 395-396
Dec. 11, 1671 Schrijven van Malacca file 2474, folio 396
Dec. 11, 1671 Gesanten met schrijvens van den Coningen van Bima en Dompo file 2474, folio 396-397
Dec. 11, 1671 Examineeren van de generale petitie voor India met de retourschepen file 2474, folio 397
Dec. 11, 1671 Daeronder 15 tonnen gout in spetie file 2474, folio 397
Dec. 11, 1671 Den fiscael Cornelis Snoeck met de Pauw uyt Japan gecomen file 2474, folio 397
Dec. 11, 1671 En sijn versogte remis file 2474, folio 398
Dec. 11, 1671 Waerin difficulteyt gemaekt werd file 2474, folio 398
Dec. 11, 1671 Op het versoek van d’Hr. Pieter van Hoorn als ordinaris raed het tractement van 350 guldens ter maand file 2474, folio 398