Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 2, 1719 Lading daarmede aangebragt file 2549, folio 830-831
Dec. 4, 1719 De Beschermer met cattoene garen en indigo van Cheribon file 2549, folio 831
Dec. 4, 1719 Opperdoes uyt het vaderland met 182 coppen file 2549, folio 832-833
Dec. 4, 1719 Lading daarmede aangebragt file 2549, folio 833-835
Dec. 4, 1719 De patchiallangs Goram en Grissee en de chialoup de Maleyer van Java’s Oostcust met den directeur der fortificatiën Pieter Gijsbert Noodt, den coopman Thomas van Alsen en de assistent ingenieur Anthony Willem van Sorgen file 2549, folio 835-836
Dec. 4, 1719 Twee briefjes van Bantam per inlands vaartuyg en conings boodschapper file 2549, folio 836
Dec. 5, 1719 Een briefje van Samarang per Chinees vaartuyg file 2549, folio 836-837
Dec. 5, 1719 Twee briefjes van Tagal ook per Chinese vaartuygen file 2549, folio 837
Dec. 5, 1719 Twee schriftelijke raporten van de heer directeur der fortificatiën en aproches Pieter Gijsbert Noodt wegens sijn voyagie naar Java’s Oostcust file 2549, folio 837
Dec. 5, 1719 Insertie van deselve file 2549, folio 837-842
Dec. 5, 1719 Twee briefjes van Sumanap ter secretarye file 2549, folio 843
Dec. 5, 1719 Insertie van deselve file 2549, folio 843-845
Dec. 6, 1719 Twee briefjes van Samarang en Tagal per Chinese vaartuygen file 2549, folio 846
Dec. 7, 1719 Een briefje van Bantam tot bekendmaeking dat de retourvloot het hoge land was gepasseerd file 2549, folio 846
Dec. 7, 1719 Vrijburg van Siam met een briefje file 2549, folio 846
Dec. 7, 1719 Lading daarmede aangebragt file 2549, folio 847
Dec. 7, 1719 Twee brieven per inlandse militairen naar Java’s Oostcust file 2549, folio 847
Dec. 9, 1719 De chialoup Middelburg met twee clercquen der secretarye van de retourschepen, brengende een briefje van den commandeur Michiel Landsheer file 2549, folio 847-848
Dec. 9, 1719 Kort specificatie der bestelde papieren aan deselve file 2549, folio 848-853
Dec. 9, 1719 Carthago van Malacca met den predikant Godefridus ’t Hoen Hogendorp file 2549, folio 854