Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 11, 1719 Insertie van een Javaanse translaat brief door den Depatty Djajadiningrat tot Paccalongan aan dese regering geschreven file 2548, folio 556-561
Aug. 11, 1719 Insertie van een translaat briefje geschreven door Pangerang Mangkoeradja tot Bancahoulo aan dese regeering file 2548, folio 561-562
Aug. 11, 1719 Item van het hoofd der Bouginesen Daing Mabela ter gemelter plaatse file 2548, folio 562-567
Aug. 11, 1719 Een briefje van Tanjongpoura per Europees soldaat file 2548, folio 567
Aug. 11, 1719 Brieven van Samarang en Sourabaya per inlandse militairen file 2548, folio 567
Aug. 11, 1719 Voordeelige tijding uyt het leger en vlugt van den vijand uyt Capoetran file 2548, folio 568
Aug. 12, 1719 Advis briefje van ’t schip Luchtenburg uyt de Straat file 2548, folio 568
Aug. 12, 1719 Een duplicaat briefje per Mardijker van Samarang file 2548, folio 569
Aug. 12, 1719 Per inlandse militairen brieven na Samarang en Cartasoura file 2548, folio 569
Aug. 13, 1719 Advis briefje uyt de Straat Sunda van het schip Rotterdam file 2548, folio 569
Aug. 13, 1719 De kruyspatchiallang uyt de Straat Sunda met de boekhouder en papieren van ’t schip Luchtenburg file 2548, folio 569-570
Aug. 14, 1719 Een briefje van Bantam per Chinees file 2548, folio 570
Aug. 14, 1719 Luchtenburg uyt het vaderland met 231 coppen file 2548, folio 570-571
Aug. 14, 1719 Aangebragte lading van het schip Luchtenburg file 2548, folio 571-572
Aug. 15, 1719 De boekhouder en de papieren van het schip Rotterdam aan land gebragt file 2548, folio 572
Aug. 16, 1719 Het schip Rotterdam uyt het vaderland met 241 coppen file 2548, folio 573
Aug. 16, 1719 Lading van het schip Rotterdam file 2548, folio 573-574
Aug. 17, 1719 De fluyt Rosenburg van Sourabaya met gemeen en apart schrijven uyt het leger file 2548, folio 574-575
Aug. 18, 1719 Het schip Bredenhoff na Siam met den terugkerende secunde Marcus van Klenk en eenige paardecopers file 2548, folio 575
Aug. 18, 1719 Insertie van een brief aan den coning van Siam file 2548, folio 575-578