Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 21, 1719 De patchiallang het Claverblat na Palembang file 2547, folio 145
March 22, 1719 Samarangse en Cheribonse briefdragers wederom na huys gedepescheerd file 2547, folio 145
March 23, 1719 De fluyt Margareta uyt Persia over Mallabaar met den ondercoopman Nicolaas van Hoorn en den vendrigs Hendrik Meyer en Arnoldus Willemsz. file 2547, folio 145-146
March 23, 1719 Benevens een missive van de ministers en den koning tot Couchin file 2547, folio 146
March 23, 1719 Insertie van deselve file 2547, folio 146-149
March 24, 1719 Insertie van de reeckening der instrument zegels sedert 1 September 1718 tot 29 February jongstleden file 2547, folio 149-151
March 24, 1719 Insertie van een brief van Depatty Djajadiningrat tot Paccalongan file 2547, folio 152-153
March 24, 1719 ’t Huys te Foreest na Samarang met 150 soldaten onder den vaandrig Elias van Staden file 2547, folio 153-154
March 24, 1719 Item twee inlandse vaartuygen met duplicaat brieven na Samarang terugh file 2547, folio 154
March 28, 1719 Een Cheribons briefje per inlands vaartuyg file 2547, folio 154
March 28, 1719 Vaderlandse brieven getekent file 2547, folio 154
March 29, 1719 ’t Retourschip Wijnendaal onder zeyl file 2547, folio 155
March 29, 1719 Sommarium van desselfs ladinge bedragende f. 222093:8:-- file 2547, folio 155
March 29, 1719 Verdeeling van dien file 2547, folio 156
March 29, 1719 De vaderlandse papieren aan boord besteld file 2547, folio 156-158
March 29, 1719 De patchiallang Ceram vertrekt met gemelte theeschip na de Straat Zunda file 2547, folio 158
March 29, 1719 ’t Retourschip Wijnendaal gemonstert file 2547, folio 158-159
March 29, 1719 De chialoup Rembang van Siam file 2547, folio 159
March 29, 1719 Brief en dienaren van den coning en berquelang daarmede overgekomen file 2547, folio 159
March 29, 1719 Lading van gemelte chialoup file 2547, folio 159