Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 16, 1717 Samarangse en Cheribonse brieven over den landweg aangebragt file 2546, folio 680
Dec. 16, 1717 Opstand van den pangerang van Madura na het voorbeeld der Sourabayers tegen den Sousouhounang file 2546, folio 680-681
Dec. 17, 1717 Noordbeeck en Lugtenburg na het vaderland aangelegt, gelijk ook diverse andere schepen en vaartuygen na de oosterquartieren file 2546, folio 681
Dec. 18, 1717 Een briefje per inlands vaartuyg na Cheribon file 2546, folio 682
Dec. 18, 1717 Twee brieven van Malacca per borger vaartuygh file 2546, folio 682
Dec. 18, 1717 [...] gouverneur Anthony d’Albuquerque Coelho om het [...] anckeragie[...] file 2546, folio 683
Dec. 19, 1717 Hoedekenskerk van Cormandel met schrijvens van Nagapatnam en Masulipatnam alsmede van Ceylon file 2546, folio 683
Dec. 19, 1717 Lading van gemelte schip Hoedekenskerk file 2546, folio 684-685
Dec. 19, 1717 Een secrete brief van Samarang per vissers vaartuygh file 2546, folio 685
Dec. 21, 1717 Een duplicaat brief per vissers vaartuygh van Samarang file 2546, folio 685
Dec. 21, 1717 Een briefje per inlands vaartuyg van Cheribon file 2546, folio 685
Dec. 21, 1717 Donkervliet van Bantam file 2546, folio 686
Dec. 22, 1717 Een brief per twee Europese corporaals en de vissersvartuygen na Samarang file 2546, folio 686
Dec. 23, 1717 Het fregat Schooteroog uyt Bengale file 2546, folio 686
Dec. 23, 1717 Lading daarmede aangeragt file 2546, folio 687
Dec. 23, 1717 De fluyt de Vis uyt het vaderland met 152 coppen file 2546, folio 687-688
Dec. 23, 1717 Lading daarmede aangebragt file 2546, folio 688-689
Dec. 24, 1717 Besluyt over de saken van Java tot assistentie van den Sousouhounang tegen de rebellen file 2546, folio 689
Dec. 24, 1717 Een briefje per conings dienaar na Bantam file 2546, folio 689
Dec. 24, 1717 Een briefje na Macassar per borger vaartuyg file 2546, folio 689-690