Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 11, 1717 Bewesene hulp door de Engelsen tot reddingh van gemelte schip file 2546, folio 674
Dec. 11, 1717 Brief van den heer Richard Farmer, gouverneur van Bancahoulo file 2546, folio 674-675
Dec. 12, 1717 Luchtenburg en Noordbeeck van Japan met het afgegane opperhoofd Joan Aouwer file 2546, folio 675
Dec. 12, 1717 Brieven daarmede aangebragt file 2546, folio 675-676
Dec. 12, 1717 Verblevene quantititeyt coper in Japan file 2546, folio 676
Dec. 12, 1717 Lading van Lugtenburg en Noordbeeck file 2546, folio 676
Dec. 13, 1717 Een briefje van Tanjongpoura file 2546, folio 676-677
Dec. 14, 1717 Samson uyt het vaderland met 205 coppen daaronder den Gouverneur Maurits Pasques de Chavonnes file 2546, folio 677-678
Dec. 14, 1717 Lading daarmede aangebragt file 2546, folio 678-679
Dec. 15, 1717 Een briefje van Bantam per den burger Jurgen Bousette file 2546, folio 679
Dec. 15, 1717 De losboot de Leeuw van Tanjongpoura met een briefje file 2546, folio 680
Dec. 16, 1717 Samarangse en Cheribonse brieven over den landweg aangebragt file 2546, folio 680
Dec. 16, 1717 Opstand van den pangerang van Madura na het voorbeeld der Sourabayers tegen den Sousouhounang file 2546, folio 680-681
Dec. 17, 1717 Noordbeeck en Lugtenburg na het vaderland aangelegt, gelijk ook diverse andere schepen en vaartuygen na de oosterquartieren file 2546, folio 681
Dec. 18, 1717 Een briefje per inlands vaartuyg na Cheribon file 2546, folio 682
Dec. 18, 1717 Twee brieven van Malacca per borger vaartuygh file 2546, folio 682
Dec. 18, 1717 [...] gouverneur Anthony d’Albuquerque Coelho om het [...] anckeragie[...] file 2546, folio 683
Dec. 19, 1717 Hoedekenskerk van Cormandel met schrijvens van Nagapatnam en Masulipatnam alsmede van Ceylon file 2546, folio 683
Dec. 19, 1717 Lading van gemelte schip Hoedekenskerk file 2546, folio 684-685
Dec. 19, 1717 Een secrete brief van Samarang per vissers vaartuygh file 2546, folio 685