Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 10, 1717 Insertie van deselve file 2546, folio 599-600
Nov. 10, 1717 De patchiallang Pougar van Palembang met een brief file 2546, folio 600
Nov. 10, 1717 Aankomste van den Pangerang Depatty met eenige vaartuygen van ’t eyland Banka tot Palembangh file 2546, folio 600-601
Nov. 10, 1717 Translaat brief van den coning van Palembang file 2546, folio 601-602
Nov. 10, 1717 De chialoup de Vlaming van Ternaten met een brief van compagnies ministers nevens twee Malayse brieven van den coning van Tidore en van den Ternaatse coninginne weduwe file 2546, folio 603
Nov. 10, 1717 Insertie van de brief van gemelte Ternaatse coninginne file 2546, folio 603-604
Nov. 11, 1717 Inhaling van de brief van den coning van Tidor file 2546, folio 604-605
Nov. 11, 1717 Insertie van voorschreve brief file 2546, folio 605-607
Nov. 12, 1717 Een briefje tot geleyde van 3 picols indigo van Tanjongpoura file 2546, folio 607
Nov. 13, 1717 Donkervliet van Java’s Oostcust met een brief van Samarang file 2546, folio 608
Nov. 14, 1717 Notificatie van de bedendag op den 17er deser maand file 2546, folio 608-610
Nov. 15, 1717 Een briefje van Bantam per inlands vaartuyg file 2546, folio 610
Nov. 16, 1717 Bredenhoff na Bantam file 2546, folio 610
Nov. 16, 1717 Een briefje per inlands vaartuyg na Tagal file 2546, folio 611
Nov. 17, 1717 Aankomste van het Portugees schip St. Catharina ‘ter oorsaak van contrarie winden waardoor hij de reys na Macao niet soude hebben konnen gewinnen’ file 2546, folio 610
Nov. 17, 1717 Drie copia briefjes van Palembang file 2546, folio 611
Nov. 18, 1717 Afscheydmaal aan den thuysvaarders file 2546, folio 611
Nov. 18, 1717 Het Portugees schip Senhora Guia van Goa file 2546, folio 611
Nov. 18, 1717 De patchiallang de Bijl met een briefje na Palembang file 2546, folio 612
Nov. 19, 1717 De chialoup ’t Casteel Batavia en de patchiallang de Veerman op Edam met gemeen en secreet schrijvens van Java’s Oostcust file 2546, folio 612