Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 13, 1671 De gorap Queda van Bantam file 2474, folio 303-304
Oct. 13, 1671 Arnout Westdorp als capitein met 80 guldens naer Malacca file 2474, folio 304
Oct. 13, 1671 En den luytenant Claes Ruttens in desselfs plaets aen de Rotterdammerpoort file 2474, folio 304
Oct. 13, 1671 Mitsgaders den vaendrigh Hans Mens als luytenant aen de Viercant file 2474, folio 304
Oct. 13, 1671 Den proponent Augustinus Tornton paremptoir te laten te examineren file 2474, folio 305
Oct. 13, 1671 Op het eyland de Cuyper een aental van 20 à 30 soldaten te leggen file 2474, folio 305
Oct. 13, 1671 En op de schepen hier te rhede een bequaem persoon tot commandeur file 2474, folio 305
Oct. 14, 1671 De hoeker de Pimpel naer Ceylon file 2474, folio 305
Oct. 15, 1671 De gesanten van Pangeran Depatty Annum op een maeltijt getracteert file 2474, folio 305
Oct. 15, 1671 Het fluytje Hilversum naer de Westcust file 2474, folio 306
Oct. 15, 1671 Schrijvens van Macassar en Palimbangh file 2474, folio 306-307
Oct. 16, 1671 De gorap Queda naer Bantam met schrijven file 2474, folio 307-308
Oct. 16, 1671 Jan Schouten toegestaen met zijn jaght naer Arracan te mogen varen file 2474, folio 308
Oct. 16, 1671 Jan Bliek als procureur geadmitteert file 2474, folio 308
Oct. 20, 1671 Delfshaven van Jamby file 2474, folio 308
Oct. 20, 1671 Afgesondene van Pangeran Aria uyt Mattaram met schrijven file 2474, folio 309
Oct. 20, 1671 Het fluytie Zuylen te vercoopen file 2474, folio 309
Oct. 20, 1671 Den boekhouder Everard Verschuyt herstelt file 2474, folio 309
Oct. 20, 1671 Resolutie en declaratie aengaende 625 stucx gesonden coubangs naer Suratta en het ontbieden van d’Ed. Andries Boogaerd file 2474, folio 310-311
Oct. 21, 1671 Grootenbroecq naer Palimbangh met den coopman Melchior Hurt file 2474, folio 311-312