Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 28, 1717 Insertie van dien file 2545, folio 339-341
June 28, 1717 Afscheydmaal aan de Japansvaarders file 2545, folio 341
June 29, 1717 Luchtenburg en Noordbeeck met het g’eligeerd opperhoofd Christiaan van Vrijberg en andere bedienden na Japan file 2545, folio 342
June 29, 1717 Lading van Luchtenberg file 2545, folio 342-343
June 29, 1717 Item van Noordbeeck file 2545, folio 343-344
June 30, 1717 Aangekomene vaartuygen file 2545, folio 344-347
June 30, 1717 Vertrockene vaartuygen file 2545, folio 347-349
June 30, 1717 Overledene file 2545, folio 350
June 30, 1717 Gedoopte file 2545, folio 350
June 30, 1717 Getrouwde file 2545, folio 350
July 1, 1717 De hoecker de Bombardier van Timor met den coopman Willem van Putten met een brief file 2545, folio 351
July 1, 1717 Aangebragte goederen per gemelte vaartuyg file 2545, folio 351
July 1, 1717 Brief van den regenten van Timor file 2545, folio 351-355
July 1, 1717 Item van den regenten van Rotty file 2545, folio 355-359
July 1, 1717 Alsmede van [...]? file 2545, folio 359-360
July 2, 1717 Een briefje van het schip Wassenaar komende uyt het vaderlant, nevens een briefje van Bantam file 2545, folio 361
July 2, 1717 Papieren van gemelte schip komende uyt Persia over Mallabaar, van den boekhouder per de chialoup Passourouang aangebragt file 2545, folio 361-363
July 2, 1717 Een brief van Tanjongpoura file 2545, folio 363
July 2, 1717 Insertie van een briefje van den Depatty Panata Jouda tot Craoang file 2545, folio 363-364
July 2, 1717 De chialoup St. Louis van Manilhas file 2545, folio 364