Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 24, 1717 Insertie van deselve file 2545, folio 260-262
May 25, 1717 De brigantijn de Hoop van Sumatra’s Westcust met een brief van den gesaghebber en raad tot Padang nevens drie inlandse brieven file 2545, folio 262
May 25, 1717 Translaat brief van den panglima en de panghoeloes van Padang file 2545, folio 262-267
May 25, 1717 Item van den sulthan van Indrapoura file 2545, folio 267-268
May 25, 1717 Alsmede van het briefje door de Barose regenten geschreven file 2545, folio 268-269
May 25, 1717 Aangebragte waren per de brigantijn de Hoop file 2545, folio 269
May 25, 1717 Aldegonde en Corssloot na Bengale met den oppercoopman Alexander Urwijn file 2545, folio 269-270
May 25, 1717 Lading van het schip Aldegonde file 2545, folio 270
May 25, 1717 Item van Cortsloot file 2545, folio 270-271
May 25, 1717 Bon na Samarang file 2545, folio 271
May 27, 1717 Twee briefjes per twee conings bootschappers van Bantam ontfangen file 2545, folio 271
May 28, 1717 Een briefje per Chinees vaartuyg van Samarang file 2545, folio 271
May 28, 1717 Nominatie der leden in ’t Collegie van Schepenen voor het aanstaande jaar file 2545, folio 272
May 28, 1717 De coopman Christiaan van Vrijbergh aangestelt tot oppercoopman van Japan file 2545, folio 272
May 28, 1717 Reynesteyn en Schoteroog na Bengale over Sumatra’s Westcust met den commissaris Abraham Schepmoes, den gesaghebber Abraham Patras, en diverse andere bedientens file 2545, folio 273
May 28, 1717 Papieren daarmede afgevaardigd file 2545, folio 273-274
May 28, 1717 Lading van Rijnesteyn voor Bengale en Sumatra’s Westcust file 2545, folio 274
May 28, 1717 Item van Schoteroog van als boven file 2545, folio 274
May 28, 1717 Brief aan den panglima en d’andere regenten tot Padangh file 2545, folio 275-276
May 28, 1717 Brief aan den Barose regenten file 2545, folio 276-277