Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 12, 1717 De patchiallangs de Dolphijn en de Hay na Cheribon om de modderaars af te halen file 2545, folio 172
April 13, 1717 De patchiallang de Soussang van Palembangh file 2545, folio 172
April 14, 1717 Noordbeeck uyt het vaderland met 189 coppen file 2545, folio 173-174
April 14, 1717 Lading van gemelte schip Noordbeeck file 2545, folio 174
April 14, 1717 Hoedekenskerk van Souratta over Cochin met den Mallabaarsen commandeur Barent Ketel file 2545, folio 174-175
April 14, 1717 Goede beginselen der expeditie tegen den Sommarijn ter Custe Mallabaar file 2545, folio 176
April 14, 1717 Verovering van de vijandelijcke sterckte [P..?] file 2545, folio 176-177
April 14, 1717 Missieve van de coning van Cochin aan dese regeering file 2545, folio 177-178
April 14, 1717 Souratse lading van het schip Hoedekenskerk file 2545, folio 178-179
April 14, 1717 Bredenhoff van Java’s Oostcust file 2545, folio 179
April 14, 1717 Twee Javaanse vaartuygen met 122 coppen uyt het gevolg van den Palembangsen Pangerangg Depatty tot Sourabaya en Grissee vervallen file 2545, folio 179-180
April 14, 1717 Lading van de fluyt Bredenhof file 2545, folio 180
April 15, 1717 Rijnesteyn aan Cheribon file 2545, folio 180
April 15, 1717 De Boedjongtopengse regent Poespa Nagara beschuldig om den corporaal Crough te hebben doen vermoorden file 2545, folio 180
April 15, 1717 Lading van Rijnesteyn aangebragt file 2545, folio 180
April 16, 1717 Den ondercooplieden Samuel Caab en Jan Sibersma van Malacca file 2545, folio 181
April 16, 1717 Een briefje aan Bantam per inlands vaartuyg nevens een monster [lijwaat?] van den sulthan file 2545, folio 181
April 16, 1717 Een geleydebriefje per een pepervaartuyg van Palembang file 2545, folio 181
April 16, 1717 ’t Huys te Duynen van Indramajoe en Cheribon met de nevenstaande lading file 2545, folio 181-182
April 18, 1717 Donkervliet met een briefje van Samarang file 2545, folio 182