Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 11, 1671 En den coopman Isaacq Soolmans de generale boeken bij der hant te nemen file 2474, folio 242
Aug. 11, 1671 En Jacob Danckers tot Inlants schoolmeester [te benoemen] file 2474, folio 243
Aug. 13, 1671 Vlaerdingen, Alphen en Claverskercke naer Bengale file 2474, folio 243
Aug. 13, 1671 Geapprobeerde sententie des doots tegens Jacob Janse van Amsterveen file 2474, folio 243
Aug. 14, 1671 Schrijven van Bantam file 2474, folio 244-245
Aug. 14, 1671 In plaets van Isaacq Soolmans die sigh excuseert het metten coopman Cornelis Franx ook […] de generale boeken te besoeken file 2474, folio 245
Aug. 18, 1671 Stermeer naer Japara file 2474, folio 245
Aug. 18, 1671 De nieuw aengebragte rijs van 16 tot 20 rijxdaalders te verhogen file 2474, folio 246
Aug. 18, 1671 Het jaght Ulpendam buyten het canon en de ankers te coop te laten file 2474, folio 246
Aug. 18, 1671 Den fabrycq Adriaen de Leeuw het mancquerende tot de gereetscappen voor de goutmijnen van de Westcust te laten maeken file 2474, folio 246
Aug. 19, 1671 Delfshaven en de joncq Japare naer Jamby file 2474, folio 246
Aug. 22, 1671 Schrijven van Bantam file 2474, folio 246-247
Aug. 22, 1671 De Groene Papegaay van Palimbangh met den coopman Melchior Hurt file 2474, folio 247-248
Aug. 24, 1671 Brieff van den Pangeran Ratoe tot Palimbang ingehaelt file 2474, folio 248-250
Aug. 24, 1671 Elburgh van Banda over Japara file 2474, folio 250-251
Aug. 25, 1671 d’Ed. François de Hase als directeur in Persia, 180 guldens ter maent file 2474, folio 251
Aug. 25, 1671 En remis voor Abraham Emanuel de Meteren verleent file 2474, folio 251-252
Aug. 28, 1671 Het Waterhoen en het jaghtie Rambangh naer Sumatra’s westcust met lading file 2474, folio 252
Aug. 28, 1671 Remis voor diverse persoonen verleent file 2474, folio 253
Aug. 29, 1671 Brieffjen van Malacca per burgers vaertuygh file 2474, folio 253