Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 5, 1716 Dispositie over de leden van weesmeesteren, commissarissen van kleyne zaken, boedelmeesteren file 2543, folio 417-418
June 5, 1716 Een gemeen en secreet briefje na Bantam file 2543, folio 419
June 5, 1716 Abbekerk en de Mossel na Palembang met een briefje file 2543, folio 419-420
June 6, 1716 Een briefje van Bantam per Chinees file 2543, folio 420
June 7, 1716 Weesmeesteren en andere nieuwe collegiën deser stede compareeren na ouder gewoonten in Rade van India file 2543, folio 421
June 7, 1716 Belois van Samarang over Cheribon file 2543, folio 421-422
June 7, 1716 De patchalang de Dolphijn van Bantam met een briefje file 2543, folio 422
June 9, 1716 Een gemeen en een secreet briefje van Bantam file 2543, folio 423
June 12, 1716 Een brief van Tanjongpoura file 2543, folio 423-424
June 12, 1716 Briefje van den Craoangse Depatty Panatta Jouda file 2543, folio 424-425
June 12, 1716 Een briefje van den Bantamse gesaghebber Emond Buys per inlands vaartuyg file 2543, folio 425-426
June 12, 1716 Een brief uyt Amboina per Chinees file 2543, folio 426
June 12, 1716 Donkervliet bij gebrek van lading over Java’s Oostcust herwaarts gedepescheert file 2543, folio 426
June 12, 1716 Translaat briefje van den ingabey van Tsjiassem file 2543, folio 427-428
June 12, 1716 Nominatie en aanstelling de krijgsofficieren file 2543, folio 428-430
June 12, 1716 Anthony Wesselaart tot lieutenant onder de inlandse burgerije verkooren file 2543, folio 430
June 12, 1716 Aanstelling van nieuwe wijkmeesters file 2543, folio 430-431
June 12, 1716 [Berigt van den sabandhar Cornelis Hoff over het spolieeren van drie Engelsen van het schip Marlborough door eenige matrosen] file 2543, folio 431-435
June 13, 1716 Suykermolen van Bima, en Samarang van Macassar met den luytenant Dirk Temperel file 2543, folio 436
June 14, 1716 Verschijning der burger krijgsofficieren en die van ’s Compagnies dienaren in de vergadering der Hoge Regering file 2543, folio 437