Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 10, 1716 Voorraad van de ingesamelde goederen aldaar file 2543, folio 144
Feb. 10, 1716 Redenen waarom den eysch van cardamon niet voldaan kan werden file 2543, folio 144
Feb. 11, 1716 Bon met 100 lasten rijs voor den koning na Bantam file 2543, folio 145
Feb. 11, 1716 Een briefje na Tangerang file 2543, folio 145-146
Feb. 11, 1716 Berigt van den capitain Wilstee over de Javanen van Campon Barou dewelke door de Bantammers sijn opgeeyscht file 2543, folio 146-148
Feb. 12, 1716 Oude Zijp met peper en een parthij kalk van Bantam file 2543, folio 148
Feb. 14, 1716 Een circulaire brief na Amboina, Banda, Ternaten en Macassar afgevaardigt file 2543, folio 148-149
Feb. 17, 1716 Gamron uyt het vaderland met 164 coppen file 2543, folio 149-151
Feb. 17, 1716 Manschap en lading van gemelte schip file 2543, folio 151-152
Feb. 17, 1716 Twee briefjes van Bantam met een briefje van ’t schip Gamron per conings dienaar en een expres vaartuyg tegelijk ontfangen file 2543, folio 152
Feb. 17, 1716 Een briefje van Cheribon per inlands vaartuyg file 2543, folio 152-153
Feb. 17, 1716 Langerack van Padang met gemeen en secreet schrijvens file 2543, folio 153
Feb. 17, 1716 Alsmede twee inlandse brieven file 2543, folio 153
Feb. 17, 1716 Brief van den koning van Manicabo file 2543, folio 153-157
Feb. 17, 1716 Translaat brief van Panglima en de Pounglous tot Padang file 2543, folio 157-158
Feb. 17, 1716 Lading van de chialoup Langerack file 2543, folio 158
Feb. 17, 1716 Amazona uyt Bengale file 2543, folio 159
Feb. 17, 1716 Lading daermede aangebragt file 2543, folio 159-160
Feb. 17, 1716 Een briefje na Bantam per twee dienaren van den sulthan file 2543, folio 160
Feb. 18, 1716 Samarangse en Cheribonse brieven door drie militairen van Pamanoecan te lande aangebragt file 2543, folio 160-161