Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 7, 1746 Den Cheribons constabelsmaet Pieter Kouwee brengt over de provisie van pluymvee en tafelrijst file 2576, folio 151
July 7, 1746 Een missive van den Madurasen regent tot geleyde van eenige provisiën ter secretarye besteld file 2576, folio 151
July 8, 1746 Twee modderschouwen van Rembang ontfangen file 2576, folio 151
July 11, 1746 Alsmede twee brieven van Rembang en Bantam file 2576, folio 152
July 13, 1746 Brieven van Banda, Palembang en Jamby ontfangen file 2576, folio 153
July 18, 1746 Het lijk van den Edelen heer Gijsbertus Schuylenburg ter aarde bestelt file 2576, folio 154
July 19, 1746 ’s Heeren Arendskerk van Bantam gearriveerd en daarmeede een gemene en aparte brief ontvangen file 2576, folio 154-155
July 20, 1746 Everswaard komt van Macassar over Bima file 2576, folio 155
July 20, 1746 De pantsjallang d’Eenigheyd van Ternaten te Bima desolaat ter houw gekomen file 2576, folio 155-156
July 21, 1746 Een modderschuyt van Rembang ontfangen file 2576, folio 156
July 22, 1746 Den gewesen Madurasen regent Radeen d’Joerit in hegtenis van Banjermassing alhier aangebragt file 2576, folio 156
July 23, 1746 Een briev van Samarang ontfangen file 2576, folio 157
July 24, 1746 Alsmede van dito nevens dies translaat van den Ternaatse koning file 2576, folio 157
July 24, 1746 Item een dito van den Cheribons resident file 2576, folio 157
July 26, 1746 Het rijstgewasch te Macasser van een slegten aanschouw file 2576, folio 158
July 27, 1746 Een brief van Samarang ontfangen file 2576, folio 158
July 29, 1746 Een brief van den Soesoehoenang nevens dies translaat ontfangen file 2576, folio 158
July 29, 1746 Het Hof van Delft over Nagapatnam en d’Ida over Masulipatnam na Bengale gezeyld file 2576, folio 158-159
Aug. 1, 1746 Ontfangst van diverse brieven file 2576, folio 163
Aug. 4, 1746 Alsmede een van Rembang file 2576, folio 164