Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 17, 1671 Eenige persoonen door ’t missen van haer woningen voor ’t maken van de tweede graght, en de buytenbarm aen de westzijde deser stede te vergoeden met rijxdaalders 420 file 2474, folio 159
June 18, 1671 De chialoup de Roos naer Lucipara file 2474, folio 159
June 19, 1671 Het jaghtje Rambangh van Macassar over Japara file 2474, folio 159
June 19, 1671 Met schrijvens van Japara file 2474, folio 160
June 19, 1671 De chialoup de Neptunus naer de Westcust file 2474, folio 160
June 19, 1671 d’Edelen Constantijn Nobel, François de Haes, Hendrik Heydanus nieuw vercoren raden van justitie file 2474, folio 160
June 20, 1671 Papenburgh en Goude Leeuw naer Japan file 2474, folio 161
June 20, 1671 Schrijven van Bantam en van de opperhoofden van de Pijnacker uyt de straet file 2474, folio 162-163
June 21, 1671 De fluyt de Pijnacker uyt het vaderland file 2474, folio 163
June 22, 1671 Arnemuyden naer Bantam file 2474, folio 163
June 24, 1671 Schrijven van Bantam file 2474, folio 164
June 25, 1671 Het schip de Beurs over Jaffenapatnam, Nagapatnam en Tegenepatnam nae Chormandel file 2474, folio 164-165
June 26, 1671 Contract van leverantie van schoenen en leer ‘met den borger Pieter Jansz. Erbervelt’ file 2474, folio 165
June 27, 1671 De fluyt Nieuwpoort van Japara file 2474, folio 165-166
June 27, 1671 Claverskercke uyt Ternaten over Macassar file 2474, folio 166-167
June 27, 1671 Schrijven van Bantam file 2474, folio 167
June 28, 1671 Schrijven van Bantam etc en de opperhoofden van de fluyt Osdorp file 2474, folio 167
June 28, 1671 Brant buyten de Diestpoort file 2474, folio 167-168
June 28, 1671 Het Wapen van Armuyden van Bantam met schrijven file 2474, folio 168
June 29, 1671 De chialoup de Roos uyt de Straet Banca van de verongeluckte Schermer file 2474, folio 169-170