Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 4, 1715 En de nevenstaande brieven file 2542, folio 315-316
April 5, 1715 Briefje van Samarang per den Macassaar Schipio file 2542, folio 316
April 5, 1715 Den gesaghebber Cornelis Jongbloet aldaar overleden file 2542, folio 316
April 5, 1715 Den Persiaansen Tabin Mamath Jafferbeek uyt naame van den Heere gouverneur generaal door gecommitteerden verwelkomt file 2542, folio 316-317
April 6, 1715 Afhaaling van den Persiaansen afgesant van de fluyt Charlois file 2542, folio 318-319
April 6, 1715 Bon na Palembang en Jordaan na Jamby file 2542, folio 320
April 6, 1715 Met de nevensgemelte brieven file 2542, folio 320
April 6, 1715 Lading van de fluyt Bon file 2542, folio 320-321
April 6, 1715 Item van den Jordaan file 2542, folio 321
April 7, 1715 Pieter Macare van boord gehaeld en op het bolwerk de Diamant in arrest gestelt file 2542, folio 322
April 8, 1715 Briefje van Bantam per inlands vaartuyg file 2542, folio 322
April 8, 1715 De Veerman op Edam van Samarang met een briefje file 2542, folio 322
April 8, 1715 Nadere gemeene en secrete brieven van Samarang met een inlands vaartuyg file 2542, folio 323
April 8, 1715 Den Sousouhounangh tot zijn voorige gesontheyt herstelt file 2542, folio 323
April 9, 1715 George Fredrik van Beylwits tot gesaghebber van Java’s Oostcust en Emond Buyk op Bantam aangestelt file 2542, folio 323-324
April 10, 1715 De Bijl over Bantam na de Straat Zunda uyt kruyssen file 2542, folio 324
April 10, 1715 Met een briefje aen den gesaghebber en raad tot Bantam file 2542, folio 324
April 11, 1715 Audiëntie van den Persiaansen afgesondene bij den heere gouverneur generaal file 2542, folio 325-328
April 11, 1715 Twee secrete brieven van Samarang en Cartasoura per inlands vaartuyg file 2542, folio 328-329
April 11, 1715 En een brief van den Sousouhounang file 2542, folio 329-334