Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 3, 1702 Kostende de chialoup f. 8001.5.8.- file 2522, folio 354
June 2, 1702 De fluyt de Crab van Tagal met een ladinge van f. 2157.7.4.- file 2522, folio 349
June 2, 1702 Korten inhout van ’t briefje daar mede door den resident ontfangen file 2522, folio 349
June 2, 1702 Overrijp na Japan aangelegt file 2522, folio 349
June 2, 1702 En Willem van Loveren houdende de boeken in Compagnies ambagtquartier, tot coopman gevordert file 2522, folio 349-350
June 2, 1702 Electie van mindere magistraturen te deser stede als: Weesmeesteren file 2522, folio 350
June 2, 1702 Commissarissen van Huwelijkze en Kleene Saken file 2522, folio 350
June 2, 1702 Boedelmeesters der Chinesen en andere Vreemdelingen file 2522, folio 350-351
June 2, 1702 Buytenregenten van ’t vrouwe tugthuys file 2522, folio 351
June 2, 1702 Item van ’t lazarushuys file 2522, folio 351
June 1, 1702 Besoignes over Japan file 2522, folio 349
May 31, 1702 Arrivement van de fluyt Vossenbosch van Ceylon en specificatie der brieven daarmede ontfangen file 2522, folio 334-335
May 31, 1702 Nouvelles uyt de missive van den gouverneur en raad tot Colombo file 2522, folio 335-339
May 31, 1702 Item uyt die van den gouverneur en raad tot Nagapatnam file 2522, folio 339-340
May 31, 1702 Aanwijsinge van wat teneur de verdere brieven sijn file 2522, folio 340-341
May 31, 1702 En der ladinge van voormelte fluyt Vossenbos bedragende f. 50979.9.8. file 2522, folio 341
May 31, 1702 Aangekome vaartuygen file 2522, folio 342-344
May 31, 1702 Vertrocke vaartuygen file 2522, folio 344-347
May 31, 1702 Overleden file 2522, folio 347
May 31, 1702 Gedoopte file 2522, folio 347