Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 27, 1714 Lading van gemelte fluyt file 2541, folio 901
Aug. 27, 1714 Bogaard na Bantam file 2541, folio 901
Aug. 27, 1714 Vaderlandse en Caabse papieren van de scheepen Westhoven, Barnevelt, Ter Horst en Grimmesteyn uyt de Straat Sunda ontfangen file 2541, folio 902
Aug. 27, 1714 Twee France schepen en een Schots schip in de Straat Zunda g’arriveert file 2541, folio 902-905
Aug. 28, 1714 ’t Schip Voorburg in ’t begin van Juny van de Caab na ’t vaderland voortgezeyld file 2541, folio 905
Aug. 28, 1714 ’t Engels schip Mercury Galley na Madras file 2541, folio 905
Aug. 28, 1714 Gemeen en secreet schrijvens van Bantam over de saak van Chinees Niolanko file 2541, folio 905-907
Aug. 28, 1714 Den opperchirurgijn Lamberti aangestelt tot administrateur van de medicinale winkel in plaats van den verlosten oppercoopman Laurens de Vogel file 2541, folio 907-908
Aug. 28, 1714 Sententiën tegens een doodslager en een menschendieff g’approbeert file 2541, folio 908
Aug. 28, 1714 Barnevelt, Grimmesteyn, Westhoven, en Ter Horst uyt het vaderland met 671 koppen file 2541, folio 909-912
Aug. 28, 1714 Lading van Barnevelt file 2541, folio 912
Aug. 28, 1714 Lading van Grimmesteyn file 2541, folio 913
Aug. 28, 1714 Lading van Westhoven file 2541, folio 914
Aug. 28, 1714 Lading van Ter Horst file 2541, folio 915
Aug. 28, 1714 Belois na Cheribon file 2541, folio 915
Aug. 29, 1714 Beverwijck uyt Bengale over Cormandel file 2541, folio 916-917
Aug. 29, 1714 Lading van ’t schip Beverwijck file 2541, folio 918
Aug. 29, 1714 De brigantijn Achilles met de chialoup Europa en de patchiallang de Bijl na de Straat Zunda om de drie vreemde schepen te observeren file 2541, folio 918-921
Aug. 30, 1714 Peter en Paul en de Bombardier van Sourabaya over Samarang met den predikant Joannes Boekenberg file 2541, folio 921-922
Aug. 30, 1714 Ongenegentheyt van de Sourabayase regenten gebroeders Aria Djaja Poespita en Djangrana om na Cartasoura op te gaan file 2541, folio 922-923