Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 26, 1714 Desselve lading file 2541, folio 684-686
June 26, 1714 Zuydpool en de Hoop van de mond der rivier van Craoang file 2541, folio 686
June 26, 1714 Den coopman Cornelis Jongbloet aangestelt tot gesaghebber van Java’s Oostcust en den coopman Jan Fredrik Gobius tot opperhooft van Cheribon file 2541, folio 687
June 26, 1714 Aengelegde schepen na Souratta, Persia, Sourabaya nevens een brigantijn na de Westcust file 2541, folio 687-688
June 26, 1714 Verleende surcheance aan den pagter van de rijs file 2541, folio 688
June 26, 1714 ’t Huys te Duynen met den capitein luytenant Jan Brun na Malacca file 2541, folio 688-689
June 26, 1714 Lading van gemelte schip file 2541, folio 689-690
June 27, 1714 Aankomst van den Pangerang Area Cheribon file 2541, folio 691
June 27, 1714 Strijkebolle, Sanderhoef na Japan met den oppercoopman Nicolaus Joan van Hoorn file 2541, folio 692-697
June 28, 1714 Generaele Vrede van Samarangh file 2541, folio 297
June 28, 1714 Desselfs lading file 2541, folio 297
June 28, 1714 De Heer Chastelein overleden file 2541, folio 297
June 28, 1714 Twee translaatbriefjes van den Panabahan en den Pangerangh Depatty Anum tot Cheribon ter secretary ontfangen file 2541, folio 698
June 28, 1714 Insertie briefje van Pangerang Aria van Cheribon file 2541, folio 698-700
June 28, 1714 De Hay na Cheribon met een briefje file 2541, folio 701
June 30, 1714 Vaderlandse en Caabse papieren van de fluyt Gansenhoef per patchiallang ontfangen file 2541, folio 702-703
June 30, 1714 Lijkstatie van de Hr. Cornelis Chastelein file 2541, folio 703-708
June 30, 1714 Aangekomene vaartuygen file 2541, folio 711-712
June 30, 1714 Vertrockene vaartuygen file 2541, folio 712-715
June 30, 1714 Overledene file 2541, folio 716