Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 29, 1714 Confirmatie der gepleegde berovingh door de Françe scheepen in ’t vaarwater van China file 2540, folio 152
Jan. 30, 1714 De chialoup Middelburg van Malacca file 2540, folio 153
Jan. 30, 1714 Gemelde chialoup en een patchiallang in de Straat van Malacca door een Fransman genomen en geplundert dog daarna gelargeert file 2540, folio 154-157
Jan. 30, 1714 Roverijen van de Johoreesen file 2540, folio 157
Jan. 30, 1714 Den eersten opperkoopman deses Casteels Joannes Mulerius op sijn versoeck van sijn dienst ontslagen file 2540, folio 157-158
Jan. 30, 1714 Berigt van den sabandhar na het gerelateerde door een Chinese nachoda wegens de gepleegde hostiliteyten door de France schepen in ’t vaarwater van China file 2540, folio 158-162
Jan. 31, 1714 Aangekomene vaartuygen file 2540, folio 162-165
Jan. 31, 1714 Vertrockene vaartuygen file 2540, folio 165-166
Jan. 31, 1714 Overledene file 2540, folio 166
Jan. 31, 1714 Gedoopte file 2540, folio 166
Jan. 31, 1714 Getrouwde file 2540, folio 166
Feb. 1, 1714 Kijkuyt na Cormandel met brieven soo voor Nagapatnam als voor Colombo file 2540, folio 167
Feb. 1, 1714 Ladingh van ’t gemelte fregat file 2540, folio 167
Feb. 2, 1714 Prince Eugenius uyt het vaderland met 200 koppen file 2540, folio 168-171
Feb. 2, 1714 Twee pagters der topbanen van anno passato over haer agterstal voor den Raad van Justitie betrocken file 2540, folio 171
Feb. 8, 1714 Een briefje na Bantam per des sulthans horologiemaker file 2540, folio 172-173
Feb. 8, 1714 Gemeene en secrete brieven na Samarangh per Chinees file 2540, folio 173-174
Feb. 10, 1714 ’t Engels schip Loyal Blis van Canton file 2540, folio 174
Feb. 13, 1714 De gesanten van Bantam ter besoek bij den heere gouverneur generaal file 2540, folio 175
Feb. 13, 1714 Verleende permissie aan den Engels Capitain op de Loyal Blis om sigh van de nodige provisie te mogen voorsien file 2540, folio 176