Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 15, 1713 Een briefje na Malacca per burger vaartuyg file 2538, folio 464
June 15, 1713 Een cruysser weder na de Straat Sunda file 2538, folio 465
June 16, 1713 Terugkomste van deselven met de Cormandelse en Ceylonse papieren van ’t schip Noordbeeck file 2538, folio 465-467
June 16, 1713 Tijding van eene groote omkeering in de Mogolse regeering door de behaalde overwinning van den Prince Farashier op den Keyser Sagaradaarsjeh sijnen oom file 2538, folio 468-469
June 16, 1713 Cormandelse en Ceylonse lading van ’t schip Noordbeeck file 2538, folio 469
June 16, 1713 Carthago uyt Persia over Mallabaar met de nevenstaande goederen file 2538, folio 473-474
June 17, 1713 Een briefje van Tangerang file 2538, folio 474-475
June 17, 1713 Insertie van een Engelse brief van den gouverneur tot Bancahoulo file 2538, folio 475-476
June 17, 1713 ’t Ghijn uyt Souratta over Mallabaar file 2538, folio 476-477
June 17, 1713 Lading van gemelte schip file 2538, folio 477-478
June 17, 1713 Een briefje na Samarang per patchiallang file 2538, folio 478-479
June 18, 1713 Papieren uyt Souratta per de patchiallang de Veerman op Edam van ’t schip Horstendaal ontfangen file 2538, folio 479
June 18, 1713 Uytslag van d’ambassade aan ’t Mogolse hof file 2538, folio 481
June 18, 1713 Verkregene firmans van den Keyser Sagaradaersjeh file 2538, folio 481
June 18, 1713 Omkeering der Mogolse regeering door den nederlaag van de keyser, en de overwinning van den Prince Farochier file 2538, folio 485
June 18, 1713 Insertie van een briev door een Portugeese [...] uyt ’t Mogolse hoff aen de Hr. gouverneur generaal geschreven file 2538, folio 490-494
June 18, 1713 Een brief door de resident in Mocha over Souratta ontfangen file 2538, folio 494-497
June 18, 1713 Duurte van de coffy aldaer file 2538, folio 497-498
June 18, 1713 Tijding van ’t volck van ’t schip Schoonouwen door de Fransen aan ’t eyland Ansjiannat gelaaten file 2538, folio 498-500
June 18, 1713 De Veerman weder na de Straat om op de aanstaande schepen te cruyssen file 2538, folio 500