Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 3, 1713 Inhaling van de Jambyse gesanten file 2538, folio 260-262
May 3, 1713 Insertie van de brief door deselve aangebragt file 2538, folio 262-264
May 3, 1713 De patchiallang de Pinxterblom van Padang met den pongoulous Berbangsa Diradja file 2538, folio 264
May 3, 1713 Den Panglima Diradja, en den opgemelte Berbangsa nevens een andere ponglou uyt de Padangse regering verstooten file 2538, folio 265-266
May 3, 1713 Den ondercoopman Pieter van de Velde uyt den raad file 2538, folio 267-270
May 3, 1713 Insertie van een brief door den ponglous van Padang aan Haar Edelens de Hooge Regeering geschreven file 2538, folio 270-275
May 3, 1713 Besluyt om den panglima en de andere overgekomen Inlanders van Padangh op Edam te plaatsen file 2538, folio 275-276
May 4, 1713 De fluyt Nieuwburg van Ceylon file 2538, folio 276-277
May 4, 1713 Lading van gemelte fluyt Nieuwburg file 2538, folio 277
May 4, 1713 Schoonderloo van Cheribon met de volgende goederen file 2538, folio 278
May 4, 1713 De brief per patchiallang van Samarang file 2538, folio 278-279
May 4, 1713 Slegte tijding wegens het rijsgewasch op Java’s Oostcust file 2538, folio 279
May 4, 1713 Wederkomste van de chialoup Europa met het volk van een verongeluckte chialoup op Armuyders droogte file 2538, folio 279-281
May 4, 1713 De chialoup de Maleyer van Padang met den Panglima Radja file 2538, folio 281-283
May 4, 1713 Een copia briefje van Palembang file 2538, folio 283
May 5, 1713 Een briefje van Cheribon per Inlands vaartuyg file 2538, folio 283
May 5, 1713 Cornelis Lardijn en Gerrit Voogt tot opperhoofd en tweede van Japan file 2538, folio 283
May 5, 1713 Den secretaris der Hooge Regeering Joan van der Nipoort, en den eersten clercq Abraham Labourdette leggen den eed aff file 2538, folio 283-284
May 7, 1713 ’t Engels schip William van Malacca file 2538, folio 284-285
May 8, 1713 Een brievje na Bantam per Inlands vaartuyg file 2538, folio 285