Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 6, 1712 Ter Eem met de nevenstaande goederen na Banjermassing file 2537, folio 597-598
Sept. 6, 1712 De freguat Geluckige Uur na Palembang met contanten en andere behoeften file 2537, folio 598
Sept. 6, 1712 Alsmede ’t galjoot de Zuydpool na Jamby file 2537, folio 598-599
Sept. 7, 1712 Den Hr. Generaal Abraham van Riebeeck vertrekt in geselschap van d’Hr. Chasteleyn na de Craoangse landen[2] file 2537, folio 599-602
Sept. 8, 1712 De fluyt de Haek van Cheribon met de nevenstaande goederen file 2537, folio 603
Sept. 8, 1712 Vosmaar met houtwerken van Tagal file 2537, folio 603
Sept. 11, 1712 Wedercomste van een cruyssende patchiallang uyt de Straat file 2537, folio 604
Sept. 11, 1712 Zoelen na Semarang? file 2537, folio 604
Sept. 11, 1712 Afgescheepte goederen in gemelde fluyt file 2537, folio 604-605
Sept. 12, 1712 Een brief van Macassar per Inlands vaartuyg file 2537, folio 605
Sept. 12, 1712 ’t Huys te Bijweg na Bantam file 2537, folio 605
Sept. 12, 1712 De Taxisboom na de mond der Craoangse rivier file 2537, folio 606
Sept. 13, 1712 Een briefje van Samarang per Chinees file 2537, folio 606
Sept. 15, 1712 Wedercomste van Sijn Edelheyt van de Craoangse reyse file 2537, folio 606-607
Sept. 15, 1712 Sijnde eenige mijlen buyten de stad door de hiernevens genoemde heeren verwelkomt file 2537, folio 607-610
Sept. 15, 1712 Relaas[3] van Sijn Edelheyt ontmoetinge en verrichtinge in dese voyagie file 2537, folio 610-615
Sept. 15, 1712 Ontfangene brieven van Malacca per borger vaartuyg file 2537, folio 615
Sept. 15, 1712 Berigt wegens de oorlogstoerustingen te Johoor file 2537, folio 616
Sept. 15, 1712 Een briefje van Bantam per coningsdienaren file 2537, folio 616
Sept. 16, 1712 Surcheance aan den pagter der topbanen en groentemarkt verleent file 2537, folio 617