Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 13, 1711 Insertie van 5 brieven aen de landgrooten aldaer file 2536, folio 632
Aug. 13, 1711 Brief aan den panglima en pounglous tot Padang file 2536, folio 632-634
Aug. 13, 1711 Aen den radja en de regenten van Baros file 2536, folio 634-636
Aug. 13, 1711 Aan den panglima en pounglous tot Sillida file 2536, folio 636-637
Aug. 13, 1711 Aen den Radja en de regenten van Ayerhadja file 2536, folio 638
Aug. 13, 1711 En aen Magat Soucat en pounglous van Bataa file 2536, folio 638-640
Aug. 13, 1711 Aangebragte lading per Carthago uyt Souratta file 2536, folio 640
Aug. 13, 1711 Item van ’t Huys te Loo file 2536, folio 641
Aug. 13, 1711 Als ook per de fluyt Amazone file 2536, folio 641-642
Aug. 13, 1711 Goederen met die 3 schepen van Mallabaar aangebragt file 2536, folio 642
Aug. 13, 1711 Versondene goederen per Driebergen en Schoonderloo na de Westcust file 2536, folio 642-644
Aug. 14, 1711 Een briefje van Bantam per Chinees ontfangen file 2536, folio 644
Aug. 14, 1711 Wedercomste van den ondercoopman Blocke van Tangerang file 2536, folio 645
Aug. 14, 1711 Vonnis tegens een moordenaar g’approbeert file 2536, folio 645
Aug. 14, 1711 Vijf schepen na ’t vaderland en 8 na binnelandse gewesten aangelegt file 2536, folio 645-646
Aug. 15, 1711 Een briefje van Bantam van den gesaghebber ontfangen file 2536, folio 646
Aug. 15, 1711 Item de nevenstaande brief van den sulthan file 2536, folio 647-648
Aug. 16, 1711 Belois van Java’s Oostcust met rijs en houtwerken file 2536, folio 648-649
Aug. 16, 1711 Een briefje van ’t galjoot de Bombardier uyt de bogt van Wijncoopsbergen ontfangen file 2536, folio 649
Aug. 16, 1711 Een briefje na onse bedientens tot Bantam file 2536, folio 649-650