Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 10, 1710 Verdeeling van deselve onder de retourscheepen voor de respective cameren file 2534, folio 736-740
Dec. 11, 1710 Een briefje per Inlands vaartuyg van Tagal ontfangen file 2534, folio 741
Dec. 11, 1710 Insertie van een brief door den coning van Gorontalo en Limbotto aan Haar Edeles geschreven file 2534, folio 741-742
Dec. 11, 1710 Vertrek van ’t Huys te Duynen na Bantam file 2534, folio 742-743
Dec. 11, 1710 En van ’t vaartuygh Cacatoua na Tanjongpoura file 2534, folio 743
Dec. 12, 1710 ’t Gijn komt uyt de Straat met tijding dat de retourvloot eergisteren in zee geloopen is file 2534, folio 743
Dec. 13, 1710 Een briefje van Bantam ontfangen file 2534, folio 744
Dec. 15, 1710 De briefdragers van den Pangerang Tsjacraningrat tot Madura keren weder na huys met de hiernevens g’insereerde brief file 2534, folio 744-745
Dec. 15, 1710 Gelijk ook die van den jongen Radeen Aria Tsjacranagara met een brief voor denselve ende de verdere regenten tot Sumanap file 2534, folio 745-747
Dec. 16, 1710 Insertie van een Maleytse brief door den Coning van Goa aan Sijn Edelheyt geschreven file 2534, folio 748-749
Dec. 16, 1710 Aangelegde scheepen en vaartuygen na de Oost file 2534, folio 749
Dec. 16, 1710 Nigtevegt en Sirjansland om haar ouderdom afgelegt file 2534, folio 749
Dec. 17, 1710 De Flora van Palembang met een lading peper file 2534, folio 750
Dec. 17, 1710 Lasten en winsten van dat comptoir file 2534, folio 750
Dec. 18, 1710 Den boekhouder van de fluyt Rosenburg brengt tijding van de aannadering van ses Bengaalsvaarders file 2534, folio 750-751
Dec. 19, 1710 Arrivement en affhaling van de Heer Willem de Roo afgegane directeur van Bengale file 2534, folio 751
Dec. 19, 1710 Ladingen der scheepen onder Sijn Edeles vlagge overgekomen file 2534, folio 751
Dec. 19, 1710 Als van ’t schip Arentsduyn file 2534, folio 752
Dec. 19, 1710 Van de fluyt Rosenburg file 2534, folio 752-753
Dec. 19, 1710 Van de fluyt Venhuysen file 2534, folio 753-754