Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 8, 1710 Vertrek van het Engels schip Nathaniël na Europa file 2534, folio 509
Sept. 9, 1710 Arrivement van het schip ’t Hoff van Ilpendam uyt Ternaten en Bima file 2534, folio 509-510
Sept. 9, 1710 Den verlosten Gouverneur Jacob Claasz. op de reyse overleden sijnde, is op Bima begraven file 2534, folio 510
Sept. 9, 1710 Translaat Maleytse briefje door Radja Tambora aan Haar Edelens de Hoge Regering geschreven file 2534, folio 511-513
Sept. 9, 1710 Aangebragte goederen per Ilpendam uyt Ternaten en van Bima file 2534, folio 513-514
Sept. 10, 1710 Berigt van Bantam nevens de komste van de gesanten van de Balyse coning file 2534, folio 514
Sept. 11, 1710 Arrivement van de chialoup Ceram uyt Amboina met de oppercoopman Salomon Storen file 2534, folio 514-515
Sept. 11, 1710 Twee gecommitteerdens na Tanjongpoura affgevaardigt tot het uytdelen van goede maanden file 2534, folio 515-516
Sept. 12, 1710 Arrivement van de fluyt ’t Noorder Quartier van Hoorn met 135 coppen file 2534, folio 516-517
Sept. 12, 1710 Lading van dien bodem file 2534, folio 517-518
Sept. 12, 1710 Een briefje van Sourabaya ontfangen per een gesant van Pamacassan file 2534, folio 518-519
Sept. 12, 1710 Advys uyt de Straat van de opperhoofden van het schip ’t Gijn komende uyt het vaderland file 2534, folio 519
Sept. 15, 1710 Arrivement van het freguat d’Avonturier van Palembang met peper en wax file 2534, folio 520
Sept. 16, 1710 Sijn Edelheyts wederkomste van Tanjongpoura en verhaal van desselfs reyse sedert den 6e deser[7] file 2534, folio 520-525
Sept. 18, 1710 Tijding uyt de Straat van de fluyt de Theeboom komende uyt het vaderland file 2534, folio 526
Sept. 18, 1710 Insertie van een Javaans briefje door Djajadiningrat tot Pakalongan aan Sijn Edelheyt geschreven file 2534, folio 526-527
Sept. 19, 1710 Gemeen en aparte brieven van Bantam ontfangen file 2534, folio 528
Sept. 19, 1710 Surcheance aan vier pagters verleend file 2534, folio 528
Sept. 19, 1710 Elff schepen na diverse gewesten aangelegt file 2534, folio 528-529
Sept. 19, 1710 Dispositie over de Japanse schepen Samson en Niederhoven file 2534, folio 529