Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 8, 1709 Vrijburg voor de Camer Hoorn aangelegt file 2533, folio 622
Nov. 9, 1709 De gesanten van Tidoor ende de brieven van de Moluxe Coning met statie ingehaalt file 2533, folio 622-623
Nov. 9, 1709 Translaat brief van de coning van Tidoor aan de Hoge Regeringe file 2533, folio 624-627
Nov. 9, 1709 Item van alsvooren aan de heer generaal alleen file 2533, folio 627-629
Nov. 9, 1709 Item van de coning en grooten van Ternaten aan de Hoge Regeringe file 2533, folio 629-631
Nov. 9, 1709 Item van de coning van Batsjan aan alsvooren file 2533, folio 631-632
Nov. 9, 1709 En eyndelijk een van de Ternaatse gogoegoe file 2533, folio 632-633
Nov. 9, 1709 Een nader briefje van de heer Generaal Joan van Hoorn, brengende berigt dat de retourvloot tot aan de mond van de Straat spoedig was g’advanceert file 2533, folio 633
Nov. 10, 1709 Een briefje van Bantam tot geleyde van een conings dienaar file 2533, folio 634
Nov. 10, 1709 Advis briefje van ’t schip Donkervliet komende van Delft file 2533, folio 634
Nov. 10, 1709 Gemen en apart duplicaat schrijvens van Macassar file 2533, folio 634
Nov. 11, 1709 Een patchiallang na de Straat om de papieren van Donkervliet af te halen file 2533, folio 634
Nov. 11, 1709 d’Overheden van ’t retourschip Zuyddorp kregen hare afscheyt file 2533, folio 635
Nov. 11, 1709 Papieren daarmede afgevaardigt file 2533, folio 635-637
Nov. 12, 1709 Gemelte bodem door de gecommitteerdens gemonsterd file 2533, folio 637-638
Nov. 12, 1709 Raakt vervolgens onder zeyl file 2533, folio 638
Nov. 12, 1709 Aanwijsen van desselfs lading file 2533, folio 639-640
Nov. 12, 1709 Gesanten den brief van de coning van Bouton met statie ingehaald file 2533, folio 641-642
Nov. 12, 1709 Insertie van de brief file 2533, folio 642-643
Nov. 12, 1709 Verleende surcheance van de pagter van ’t hooftgelt der winkeliers en rijsmarkt file 2533, folio 644