Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 4, 1670 Goylant van Suratta over Wingurla en Ceylon [met kleeden uyt de verongeluckte fluyt Victoria] file 2473, folio 233-235
July 4, 1670 Polanen en Overveen verongeluckt file 2473, folio 235-236
July 4, 1670 Missive van den Bassia van Bassora aen den gouverneur generaal file 2473, folio 236-239
July 4, 1670 Een briefje uyt de vloot na de Westcust vertrocken file 2473, folio 240
July 5, 1670 Een briefje van Bantam file 2473, folio 240-242
July 5, 1670 [Van Japara terug op Bantam het partaiculier Engels scheepje de Goede Hoop; item het Deense jacht Christiana Haven] file 2473, folio 240
July 5, 1670 [Van Sillebaer, Lampon en Toelongbauwang omtrent 20 vaertuygen met peper volladen tot Bantam gearriveert en quamen dagelijcx menigte vaertuygen van de Oost, geladen met rijs, pady, houtwercken etc.] file 2473, folio 241
July 5, 1670 De Vlieger in de Straet gearriveert file 2473, folio 242-243
July 6, 1670 Durgerdam van Ternaten file 2473, folio 242
July 6, 1670 Een briefje van Japara file 2473, folio 242-244
July 7, 1670 De Pimpel van Malacca file 2473, folio 244-245
July 7, 1670 Schrijven uyt Bengale file 2473, folio 245
July 7, 1670 Een briefjen van het jongst vertrocken Japans opperhoofd Martinus Caesar file 2473, folio 245
July 8, 1670 Een briefje na Japara met de borger coopman Abraham Wijs file 2473, folio 245-246
July 8, 1670 Simon Keerdekoe provisioneel opperhooft van het soldijcomptoir file 2473, folio 246
July 8, 1670 Een briefje van Bantam file 2473, folio 246
July 10, 1670 Sententie des doots geapprobeert file 2473, folio 246
July 11, 1670 Verkiesingh van twee nieuwe weesmeesters file 2473, folio 247
July 11, 1670 Een regent van het vrouwen tuchthuys file 2473, folio 247
July 11, 1670 Een luytenant en vaendrigh over de pennisten in het Casteel file 2473, folio 247