Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 16, 1709 Schrijvens van Java’s Oostcust over de aanstaande expeditie onder den capitain Willem Boreel na Pamanoekan file 2533, folio 537
Oct. 17, 1709 Insertie van een brief van den radeen en de mantries tot Sumanap file 2533, folio 538-540
Oct. 17, 1709 Inhout van een Javaanse brief van de Pangerang Tsjacraningrat op Madure file 2533, folio 540-541
Oct. 18, 1709 Nigtevegt vertrekt na Malacca met de nieuwe Gouverneur Willem Six file 2533, folio 541
Oct. 18, 1709 En Molenwerf na Persia file 2533, folio 541-542
Oct. 18, 1709 Lading van Nigtevegt file 2533, folio 542
Oct. 18, 1709 Item van Molenwerf file 2533, folio 542
Oct. 18, 1709 Eykelenburg na Cormandel over Palembang en Malacca file 2533, folio 543
Oct. 18, 1709 Goederen daarin afgescheept file 2533, folio 543
Oct. 19, 1709 De Taxisboom en de Zeehaan arriveren van Cheribon file 2533, folio 543-544
Oct. 19, 1709 Item de Zuydpool van Bantam file 2533, folio 544
Oct. 19, 1709 Duplicaat schrijvens van Macassar ontfangen file 2533, folio 544
Oct. 20, 1709 Berigt van Tagal over de zaagmolen op Brebes file 2533, folio 544-545
Oct. 20, 1709 Een conings dienaar arriveerd van Bantam met een brief tot zijn geleyde file 2533, folio 545
Oct. 21, 1709 Een brief van Palembang ontfangen file 2533, folio 545
Oct. 21, 1709 Vertrek van IJsselmonde en Gansenhoeff over Malacca enz. na Persia met de tweede en sabandhaar van eerstgemelte plaatse file 2533, folio 545
Oct. 21, 1709 Verscheyde brieven daarmede afgesonden file 2533, folio 546
Oct. 21, 1709 Insertie van een brief aan ’s Compagnies makelaar in Gamron file 2533, folio 546-547
Oct. 21, 1709 Ladinge van gemelte twee schepen voor de comptoiren om de West file 2533, folio 547-549
Oct. 21, 1709 Insertie van een briefje aan de Ingabey van Pamanoekan en Tsjassem file 2533, folio 549