Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 5, 1709 Een brief door de Hoge Regeringe om door de ambassadeur de heer Besuyen aan den nieuwen Mogol gebragt te werden file 2533, folio 518-519
Oct. 5, 1709 Ladingen van gemelte scheepen file 2533, folio 520
Oct. 6, 1709 Komste van de chialoup Wayer van Timor file 2533, folio 520
Oct. 6, 1709 De geschillen tusschen den Lawayangse singadjes op Solor nog niet bijgelegt file 2533, folio 520-521
Oct. 6, 1709 Inhout van een brief van de regenten van Timor file 2533, folio 521-525
Oct. 6, 1709 Item van de regenten van Solor file 2533, folio 525-526
Oct. 6, 1709 Lading van de chialoup de Wayer file 2533, folio 527
Oct. 6, 1709 De Veerman op Edam arriveert van Malacca file 2533, folio 527
Oct. 6, 1709 Een briefje van Bantam ontfangen file 2533, folio 528
Oct. 6, 1709 Bruylofsfeest van eene des sulthans zoonen aldaar gehouden file 2533, folio 528
Oct. 6, 1709 Twee patchiallangs aan de Japanvaarders tegemoet gesonden file 2533, folio 528
Oct. 7, 1709 Berigten van Java over den toestand van zaken tot Balamboangan file 2533, folio 529
Oct. 7, 1709 Javaanse brief van de Sousouhounang van Cartasoera file 2533, folio 529-531
Oct. 8, 1709 De heer Adam van Rhijn vice admiraal van de retourvloot en Govert Cnol schout bij nagt file 2533, folio 531-532
Oct. 9, 1709 Brandenburg arriveert van Java met houtwerken file 2533, folio 532
Oct. 9, 1709 Een briefje van Bantam ontfangen file 2533, folio 532
Oct. 11, 1709 ’t Engels schip de President komt van Malacca met een Compagnies brief file 2533, folio 533
Oct. 11, 1709 Berigt van Cheribon over de gevorderde rijs file 2533, folio 533
Oct. 11, 1709 Een maand surcheance aan de pagter van de groentecramen file 2533, folio 534
Oct. 12, 1709 De chialoup de Wayer vertrekt na Cheribon en Samarang met brieven en payement file 2533, folio 534