Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 23, 1709 Depeche van twee briefjes na Samarang en Sourabaya file 2533, folio 452
Aug. 24, 1709 De patchiallang de Zalpeter Zoeker na derwaarts met dies afschriften file 2533, folio 453
Aug. 25, 1709 Schrijvens der bedientens zoo tot Passourouang, Sourabaya als Samarang file 2533, folio 453
Aug. 25, 1709 Teneur van ’tselve file 2533, folio 453-454
Aug. 25, 1709 Briefje van Bantam file 2533, folio 454
Aug. 25, 1709 De retourscheepen Waarde en Popkensburg na Ceylon file 2533, folio 454
Aug. 25, 1709 Het afgescheepde per Waarde zoo voor ’t vaderlant als Ceylon file 2533, folio 455
Aug. 25, 1709 Item in Popkensburg file 2533, folio 455
Aug. 25, 1709 Depeche van een briefje na Malacca file 2533, folio 455-456
Aug. 26, 1709 ’t Vaderland Getrouw van Bantam met een peperlading file 2533, folio 456
Aug. 26, 1709 Het translaat briefje door de Tommagon Wieradedaha tot Soucapoura geschreven aan Zijn Edelheyt werd door denselver ter secretarye gesonden file 2533, folio 456
Aug. 26, 1709 En hiernevens g’insereert file 2533, folio 456-457
Aug. 26, 1709 De patchiallang de Croonprins van Bantam na de Straat tot het observeren van scheepen file 2533, folio 457
Aug. 27, 1709 De pagter van de rijs een maand surcheance veerleent file 2533, folio 458
Aug. 27, 1709 De fluyt Jerusalem voor Souratta geprojecteert file 2533, folio 458
Aug. 29, 1709 De patchiallang de Croonprins van Bantam uyt de Straat met de papieren per ’t schip Noortbeek uyt ’t vaderlant en de Caab aangebragt file 2533, folio 458-459
Aug. 29, 1709 De afgevaren scheepen Reygersdaal, de Vegt en ’t galjoot St. Jan voor 2555 vercogt file 2533, folio 459
Aug. 30, 1709 ’t Engels schip Northumberland na Engeland file 2533, folio 460
Aug. 30, 1709 ’t Galjoot de Bombardier en twee patchiallangs na Java met schrijvens file 2533, folio 460
Aug. 30, 1709 ’t Afgescheepte in de Bombardier file 2533, folio 460