Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 12, 1670 Drie daar van naer Ceylon vertrocken file 2473, folio 198
June 12, 1670 Den nieuwe commandeur Pieter Hackius aen de Caep gekomen file 2473, folio 198
June 12, 1670 De hoeker de Grundel geprojecteert tot ontdecking der custen benoorden en beoosten de Caep file 2473, folio 199
June 12, 1670 Een Engels en een Deens schip van Bantam aen de Caep file 2473, folio 199
June 12, 1670 Item een Deens schip het Zeepaert uyt Denemarken file 2473, folio 199
June 13, 1670 De Molenaer uyt het vaderlant file 2473, folio 200
June 13, 1670 De rijs niet hooger aen te nemen als tot 16 rijxdaalders het last, half gelt en half coopmanschap file 2473, folio 200
June 14, 1670 De Bloempot een borgers jacht over Johor naer China file 2473, folio 200
June 14, 1670 De Cogge uyt het vaderlant file 2473, folio 200-201
June 17, 1670 De Schermeer en Poulerun naer Japan file 2473, folio 201-203
June 17, 1670 Portugees scheepje Nossa Signora de Casbrotas met 900 rijxdaalders voor thol te laten volstaen file 2473, folio 203
June 17, 1670 De Batavische thol wat te verminderen file 2473, folio 204
June 17, 1670 De paerdestal tot een provisiemagasijn te gebruycken file 2473, folio 204
June 17, 1670 En de paerden in een houte loots te verplaetsen file 2473, folio 204
June 17, 1670 Het borgers jacht Brugge van Jan Schot van Macassar over Japara met schrijvens en goede tijdingh file 2473, folio 204
June 17, 1670 De Macassaerse forten worden afgebroocken file 2473, folio 204-205
June 17, 1670 Een briefjen van Japara met voornoemde jacht file 2473, folio 205
June 17, 1670 [Het scheepje Christiana Haven op naem van de Deense Compagnie te Japara bracht groote quantiteyt Javaense sorteringh kleede van Chormandel] file 2473, folio 206
June 18, 1670 Een briefje na Pakalongan aen den regent file 2473, folio 207-208
June 18, 1670 Commissie aen den Edele fiscael Cornelis Snoeck gegeven file 2473, folio 208