Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 18, 1719 Een briefje van Bantam per dienaresse van den coning file 2548, folio 464
July 18, 1719 Een briefje van Tagal per inlands vaartuyg file 2548, folio 464-465
July 20, 1719 De patchiallang de Beschermer uyt de Straat Sunda met den boekhouder en de papieren van het fregat Meervlied file 2548, folio 466
July 20, 1719 Bestaande in een brief van Colombo en een van Tutucorijn file 2548, folio 466-467
July 20, 1719 De losboot de Dissel van Tanjongpoura met 2965 lb. coffyboonen file 2548, folio 468
July 20, 1719 Een keyserlijk schip genaamt de Stad Brussel van Oostende te deser rhede file 2548, folio 468-469
July 20, 1719 Een briefje van Cheribon per inlands vaartuyg alsmede van de Cheribonse princen file 2548, folio 469
July 20, 1719 Insertie van het briefje door de Cheribonse princen aan dese regeering geschreven file 2548, folio 470-472
July 23, 1719 Een aparte brief van Samarang per inlands vaartuyg file 2548, folio 476
July 23, 1719 Gedrag en gewoel van de afvallige princen Pourbaya en Balitas tegen den Soesoehoenang file 2548, folio 476-477
July 24, 1719 Een briefje per conings dienaar van Bantam file 2548, folio 477
July 24, 1719 De gesanten van den Sousouhounang in conferentie met den heere generaal en eenige heeren raden van India file 2548, folio 478
July 24, 1719 Insertie van de gehouden aantekening dierwegens file 2548, folio 478-481
July 25, 1719 Een briefje van Tanjongpoura per Europeër file 2548, folio 482
July 26, 1719 Een advis briefje uyt de Straat Sunda van het schip Gansenhoef file 2548, folio 482
July 26, 1719 Den boekhouder en de papieren van Gansenhoef aan land file 2548, folio 482-483
July 26, 1719 De heer eerste sergeant major Fredrik Bergman tot extraordinairis raad van India gepromoveerd file 2548, folio 483
July 26, 1719 Copia brief van Samarang file 2548, folio 483
July 26, 1719 Een briefje van Tagal per Javaans vaartuyg file 2548, folio 484
July 28, 1719 De heer majoor Fredrik Bergman in Rade van India geïntroduceerd file 2548, folio 484-485