Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 11, 1708 Insertie van ’t laatste file 2532, folio 747-748
Dec. 12, 1708 Sijn Edelheyt send twee translaaten Portugeese brieven van den capitain generaal tot Macao ter secretarye file 2532, folio 748-749
Dec. 12, 1708 ’t Galjoot de Zuytpool na Bantam met een briefje en lading file 2532, folio 749
Dec. 14, 1708 Notificatie briefje van ’t retourschip Beverwijk nopende het vast en schadeloos rake met ’t Huy te Hemert file 2532, folio 750
Dec. 14, 1708 Verschijninge van beyde die bodems om weder gerepareert te werden file 2532, folio 750
Dec. 14, 1708 Briefje van Bantam file 2532, folio 750
Dec. 14, 1708 Afscheytmaal voor den g’eligeert directeur van Zouratta Cornelis Besuyen en welkomstmaal aan de bedientens van Japan file 2532, folio 751
Dec. 14, 1708 Depeche van een briefje na Malacca aan den gouverneur Pieter Roselaar en raad file 2532, folio 751
Dec. 14, 1708 Briefje na Tanjongpoura afgevaardigt file 2532, folio 751
Dec. 17, 1708 De briefdragers van Zumanap en Pamacassan werden na huys gedimiteert met schrijvens aan hun meesters file 2532, folio 752
Dec. 17, 1708 Insertie van een briefje aan Zumanap file 2532, folio 752-753
Dec. 17, 1708 En dito aan Pamacassan geschreven file 2532, folio 753-754
Dec. 17, 1708 Overnes en Zoelen over Cheribon na Ambon en Banda aangelegt file 2532, folio 754
Dec. 18, 1708 ’t Schip de Kieviet uyt ’t vaderlant voor reekening der Camer Amsterdam file 2532, folio 754
Dec. 18, 1708 Brieven, manschap en lading van dien bodem aangebragt file 2532, folio 754-756
Dec. 18, 1708 De Chinese officieren de pagt van de waag voor 650 rijksdalders ’s maands toegestaan file 2532, folio 756
Dec. 19, 1708 De Zuytpool van Bantam met een briefje file 2532, folio 756
Dec. 19, 1708 De patschiallang de Voorn met schrijvens van Samarang file 2532, folio 756
Dec. 19, 1708 Depeche van een brievje na Cheribon per Chinees luytenant file 2532, folio 756
Dec. 20, 1708 Schrijvens der bedientens van Sourabaya, Samarang en Cheribon file 2532, folio 757