Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 14, 1708 Haar Edelens verschijnen in de vergaderzaal om Pangeran Depatty Anom ter vernedering onder de Edele Compagnies te ontfangen file 2532, folio 589
Sept. 14, 1708 Alwaar deselver door de nevenstaande gecommitteerdens wert gebragt en nagedane zubmissie en versogte vergiffenis etc. weder na zijn wooning wert admitteert file 2532, folio 589-590
Sept. 14, 1708 Een briefje van Bantam en geleyde van een dito van ’t schip de Mossel uyt het vaderland file 2532, folio 590
Sept. 14, 1708 ’t Galjoot de Zuydpool van Cabo de Goede Hoop file 2532, folio 591
Sept. 15, 1708 De patchiallangs de Indigoboom en Coffyboom uyt de Straat met de papieren van de scheepen de Mossel en Cromstrijen uyt ’t patria aldaar aangebragt file 2532, folio 591
Sept. 15, 1708 Paresse van ’t schip de Mossel uyt het vaderland voor de reekening der Camer Amsterdam file 2532, folio 591-592
Sept. 15, 1708 Manschap en lading per dien bodem aangebragt file 2532, folio 592-593
Sept. 15, 1708 ’t Schip de Zion van Tagal met een briefje en houtlading file 2532, folio 593
Sept. 15, 1708 Twee briefjes van Bantam ten geleyde van 2 ditos door de overheden van de fluyten Cromstrijen en Nieuwburg komende uyt ’t vaderland file 2532, folio 593
Sept. 16, 1708 De fluyt Comstrijen uyt ’t vaderland voor reekening der camer Rotterdam file 2532, folio 593-594
Sept. 16, 1708 Manschap en lading per dien bodem aangebragt file 2532, folio 594-595
Sept. 16, 1708 ’t Huys te Bijweg na Tagal aangelegt file 2532, folio 595
Sept. 17, 1708 De heer Rijcklof van Goens tot admiraal, Abraham Quevellerius vice dito en Gerrit Huychelbosch tot schout bij nagt aangestelt over de aanstaande retoursvloot file 2532, folio 595
Sept. 17, 1708 Het doodvonnis van den gewesen ondercoopman en secretaris van heemraden Cornelis Glas g’approbeert file 2532, folio 596
Sept. 18, 1708 De fluyt de Haringthuyn van Cheribon met een briefje file 2532, folio 596
Sept. 18, 1708 Houtwerken met dien bodem aangebragt file 2532, folio 596
Sept. 18, 1708 De patchiallang de Bescherming van Bantam met een briefje file 2532, folio 596-597
Sept. 19, 1708 De fluyt de Belois en de chialoup Keffing van Banda met gemeen en apart schrijvens van den gouverneur en raad file 2532, folio 597
Sept. 19, 1708 Aangebragte lading per die bodems file 2532, folio 597
Sept. 19, 1708 De fluyt Nieuwburg uyt het patria voor reekening der Camer Amsterdam file 2532, folio 597