Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 15, 1708 De scheepjes Schoonewal, Slooten, en Overnes na Bengale met schrijvens aan de directie en raad file 2532, folio 356
June 15, 1708 ’t Afgescheepte zo in Schoonewal, Slooten, als Overnes file 2532, folio 356-357
June 17, 1708 Retour van de chialoup de Brak uyt de Straat met de papieren aldaar per de fluyten Corsloot, de Arion en de Hemert uyt Bengale aangebragt file 2532, folio 357
June 17, 1708 Nouvelles vandaar file 2532, folio 358
June 17, 1708 Verschijninge van de fluyt Schoonderloo te deser rheede van Cormandel file 2532, folio 358
June 17, 1708 Aangebragte lading per dien bodem file 2532, folio 358-360
June 18, 1708 Verschijninge der fluyt Corsloot, Arion en de Hemert en ’t galjoot St. Jan uyt Bengale file 2532, folio 360-361
June 18, 1708 Aangebragte per Corsloot, Arion, en ’t Huys te Hemert file 2532, folio 361-363
June 18, 1708 De afgesondene van den Pangeran Lon Ingpassir naar huys gedimitteert file 2532, folio 363
June 18, 1708 ’t Jagtje de Blauwenberg afgelegt file 2532, folio 363
June 18, 1708 Aanleg van Limburg, Beverwijk en de Hemert na ’t vaderland file 2532, folio 363
June 19, 1708 Arrivement van ’t schip Vosmaar uyt Persia over Mallabaar met de secunde en g’eligeert fiscaal Arnout Bitter file 2532, folio 363
June 19, 1708 Nouvelles file 2532, folio 364
June 19, 1708 Lasten en winsten van Mallabaar file 2532, folio 365
June 19, 1708 Aangebragte lading per dien bodem file 2532, folio 365
June 19, 1708 Insertie der missive door den Coning van Couchin aan Haar Edelens geschreven file 2532, folio 366-371
June 19, 1708 Arrivement van ’t schip Nigtevegt uyt Souratta over Mallabaar met duplicaat schrijvens file 2532, folio 371-372
June 19, 1708 Souratse nouvelles file 2532, folio 372
June 19, 1708 Lasten en winsten van die directie file 2532, folio 372
June 19, 1708 Nigtevegts aangebragte lading file 2532, folio 372-373